top of page
Berry pie - header.jpg

PATTERN

BERRY PIE

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.0 mm & 2.5 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing, piece of cardboard and glue

 

PIE CRUST

Yarn: Brown

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4.round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5.round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7.round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

8.round: 1 sc in each stitch working in the back looop (42)

9.-10.round: 1 sc in each stitch (42) - 2 rounds

11. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

12.round: 1 sc in each stitch (48)

13.round: *7 sc, 1 inc* x 6 (54)

Cut the yarn, and leave string for assembling. Cut out a cardboard piece (4,5 cm i diameter) and glue it to the inside bottom of the tart.

 

TOP

Yarn: Brown

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: 1 sc, *(chain 10, skip 2 stitches), 2 sc* x 2, chain 10, skip 2 stitches, 1 sc (36)

4.round: 1 sc in each stitch (36) - it can be difficult to crochet through both loops on this round. If it gives you trouble, then just use the back loop.

5.round: *1 inc, 10 sc, 1 inc* x 3 (42)

6.round: *3 sc, 1 inc, 3 sc* x 6 (48)

7.round: *7 sc, 1 inc* x 6 (54)

8.round: *3 hdc in the same stitch, 1 ss* x 27

Cut the yarn and fasten off.

 

Yarn: The color you wish shown

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4.round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5.round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7.round: *5 sc, 1 inc* x 6 (36)

Cut the yarn and fasten off. Glue it to the inside of the top covering the three holes.

LEAF

Yarn: Green

Chain 6 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

Continue on the other side of the chain and crochet the following: 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

Cut the yarn and fasten off. Make as many as you wish.

BERRIES - hook 2.00 mm

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.-5.round: 1 sc in each stitch (12) - 3 rounds

Cut the yarn and leave string to sew it together. Sew through the front loop all the way around and pull tight. Make as many as you wish.

 

ASSEMBLING

Fill the pie-crust and sew on the top. Sew it on between the last round on the crust and the 7th and 8th round on the top. Sew or glue on the leaf and berries if you wish.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

BÆRTÆRTE

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.0 mm & 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld, lim og tykt pap

TÆRTEBUND

Garn: Brun

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7.omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

8.omgang: 1 fm i hver maske, der arbejdes i det bagerste maskeled (42)

9.-10.omgang: 1 fm i hver maske(42) - 2 omgange

11.omgang *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

12.omgang 1 fm i hver maske (48)

13.omgang: *7 fm, 1 udtag* x 6 (54)

Klip garnet, med efterlad snor til montering. Klip et stykke pap (4,5 cm i diameter) ud og lim det på indersiden af tærten.

 

TOP

Garn: Brun

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: 1 fm, *(10 lm, spring 2 masker over), 2 fm* x 2, 10 lm, spring 2 masker over, 1 fm (36)

4.omgang: 1 fm i hver maske (36) - det kan være svært at hækle igennem begge løkker på denne omgang. Hvis det giver dig problemer, så brug bare det bagerste maskeled.

5.omgang: *1 udtag, 10 fm, 1 udtag* x 3 (42)

6.omgang: *3 fm, 1 udtag, 3 fm* x 6 (48)

7.omgang: *7 fm, 1 udtag* x 6 (54)

8.omgang *3 hstgm i samme maske, 1 km* x 27

Klip garnet og hæft af. 

 

Garn: Den farve du ønsker vist

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7.omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (36)

Klip garnet og hæft af. Lim det på indersiden af toppen, så det dækker de tre huller.

BLAD

Garn: Grøn

Slå 6 lm op og start i 2. maske fra nålen

Hækl: 1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 3 hstgm i samme maske.

Fortsat på den anden side af lm-rækken: 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

Klip garnet og hæft af. Lav så mange du ønsker. 

BÆR - nål 2.00 mm

1.omgang Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang *1 udtag* x 6 (12)

3.-5.omgang: 1 fm i hver maske (12) - 3 omgange

Klip garnet og efterlad snor til montering. Sy gennem det forreste maskeled hele vejen rundt og træk til. Lav så mange du ønsker.

 

MONTERING
Fyld tærtebunden og sy på toppen på. Sy den på mellem sidste omgang på underdelen og 7. og 8. omgang på toppen. Sy eller lim blade og bær på, hvis du ønsker det.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page