top of page
Mini ince cream - header.jpg

PATTERN

DOUBLE SCOOP MINI ICE CREAM

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.5 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing

 

CONE

Yarn: Brown

1. round: Start with 4 sc in magic ring (4)

2. round: *1 sc, 1 inc* x 2 (6)

3. round: *2 sc, 1 inc* x 2 (8)

4. round: 1 sc in each stitch (8)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 2 (10)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 2 (12)

7. round: 1 sc in each stitch (12)

8. round: *5 sc, 1 inc* x 2 (14)

9. round: *6 sc, 1 inc* x 2 (16)

10. round: 1 sc in each stitch (16)

11. round: *7 sc, 1 inc* x 2 (18)

12. round: *8 sc, 1 inc* x 2 (20)

13. round: 1 sc in each stitch (20)

14. round: *9 sc, 1 inc* x 2 (22)

15. round: *10 sc, 1 inc* x 2 (24)

16. round: 1 sc in each stitch (24)

17. round: *11 sc, 1 inc* x 2 (26)

18. round: 1 sc in each stitch (26)

 

Cut the yarn and fasten off.

ICE CREAM

Yarn: Any color you wish

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *11 sc, 1 inc* x 2 (26)

6.-11. round: 1 sc in each stitch (26) - 6 rounds

12. round: FLO; *1 ss, 3 sc in the same stitch* x 13.

Cut the yarn and leave a long string for assembling. Make two. 

CHOCOLATE

Yarn: White or brown

Every time you make a drip you chain and crochet back with ss starting in the 2. loop from the hook. Finish with a ss in the next stitch on the circle:

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

Now for the drippings:

3. round: 1 sc, (chain 4, 3 ss), 1 sc, (chain 3, 2 ss), 1 sc, (chain 4, 3 ss), 1 sc, (chain 3, 2 ss), 1 sc, (chain 4, 3 ss), 1 sc, (chain 3, 2 ss).

 

Cut the yarn and leave string for assembling.

BONBON

Yarn: Any color you wish

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 sc, 1 inc* x 3 (9)

3. round: 1 sc in each stitch (9)

Sew the last part of the bonbon together through the front loop.

ASSEMBLING

Fill the cone and the ice cream, that you wish to be in the bottom. Sew the two parts together. Sew through the back loop on the cone and between round 11 and 12 on the ice cream. Sew the chocolate and the bonbon on the top of the other ice cream, fill it and so and sew it on the ice. You can sew it on in the middle or a little crooked like me.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

MINI ISVAFFEL MED TO KUGLER

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld

VAFFEL

Garn: Brun

1. omgang: Start med 4 fm i magisk ring (4)

2. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 2 (6)

3. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 2 (8)

4. omgang: 1 fm i hver maske (8)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 2 (10)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 2 (12)

7. omgang: 1 fm i hver maske (12)

8. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 2 (14)

9. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 2 (16)

10. omgang: 1 fm i hver maske (16)

11. omgang: *7 fm, 1 udtag* x 2 (18)

12. omgang: *8 fm, 1 udtag* x 2 (20)

13. omgang: 1 fm i hver maske (20)

14. omgang: *9 fm, 1 udtag* x 2 (22)

15. omgang: *10 fm, 1 udtag* x 2 (24)

16. omgang: 1 fm i hver maske (24)

17. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 2 (26)

18. omgang: 1 fm i hver maske (26)

 

Klip garnet og hæft af. 

IS

Garn: Den farve du ønsker

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 2 (26)

6.-11. omgang: 1 fm i hver maske (26) - 6 omgange

12. omgang: FML; *1 km, 3 fm i samme maske* x 13.

Klip garnet og efterlad lang snor til montering. ​

CHOKOLADE

Garn: Hvid eller brun

Hver gang du skal lave et "dryp" starter du med x-antal lm og hækler med start i 2. maske fra nålen. Hvert "dryp" afsluttes med 1 km i næste maske på arbejdet:

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring(6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

Nu skal du lave dryppene: 

3. omgang: 1 fm, (4 lm, 3 km), 1 fm, (3 lm, 2 km), 1 fm, (4 lm, 3 km), 1 fm, (3 lm, 2 km), 1 fm, (4, 3 km), 1 fm, (3 lm, 2 km).

 

Klip garnet og efterlad lang snor til montering

BONBON

Garn: Den farve du ønsker

1. omgang: Start 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang:: *1 fm, 1 udtag* x 3 (9)

3. omgang:: 1 fm i hver maske (9)

Sy arbejdet sammen gennem det forreste maskeled på hele omgangen.

MONTERING

Fyld vaffelen og den is du ønsker skal være nederst og sy de to dele sammen. Sy gennem det yderste maskeled på vaffelen og mellem runde 11 og 12 på isen. Sy derefter chokoladen og bonbon på den is du ønsker skal være på toppen. Fyld den og sy den på din is. du kan sy den på, på toppen eller lidt skævt som jeg. 

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page