top of page
C00AF371-4CBB-4338-ADD9-7DF9162BC37D.jpg

EASTER CAKE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.00 and 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Piece of cardboard and glue

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Tr

 • Cs

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Treble

Crab stitch

Increase

Decrease

Repeat the sequence

CAKE BOTTOM

Hook 2.50 mm - yarn: Brown

1. round: Start with 12 dc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (24)

3. round: *1 dc, 1 inc* (36)

4. round: *2 hdc, 1 inc* (48)

5. round: Crab stitch all the way around.

Cut the yarn and fasten off.

 

TOP

Hook 2.50 mm - yarn: Any color you'd like

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* (42)

8. round: *6 sc, 1 inc* (48)

9-17. round: 1 sc in each stitch (48) - 9 rounds

Cut the yarn, but leave a long tail.

FLOWERS

Hook 2.00 mm - yarn: Any color you'd like

Large: Make a large magic ring - into the ring you crochet *chain 2, 1 dc, chain 2, ss into the ring*. This is your first petal. Repeat till you have 5 petals.

Small: Make a large magic ring - into the ring you crochet *chain 4, ss into the ring*. This is your first petal. Repeat till you have 5 petals.

Cut the yarn and fasten off one end - the other will be used for assembling. Make as many as you wish in various colors.

EGG

Hook 2.00 mm - yarn: Any color you'd like

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *3 sc, 1 inc* x 3 (15)

4-5. round: 1 sc in each stitch (15) - 2 rounds

6. round: *3 sc, 1 dec* x 3 (12) - fill the egg

7. round: *4 sc, 1 dec* x 2 (10)

8. round: *3 sc, 1 dec* x 2 (8)

Sew the last part of the egg together. Cut the yarn and fasten off. Sew on the details.

NEST

Hook 2.00 mm - yarn: Brown

Chain 170 and cut the yarn. Triple layer it and twist it into a circle matching the bottom of the egg.

 

WHITE DETAIL

Hook 2.50 mm - yarn: White

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: *Chain 3, skip a stitch, ss* x 18

Cut the yarn and leave string to assembling.

 

ASSEMBLING

Cut a round piece of cardboard, and glue it to the wrong side of the cake bottom.

Sew the white decoration on to the cake top, and add the nest and egg.

Fill the cake top and sew it together with the bottom so that the crab stitch is still showing.

Sew on the flowers randomly placed around the cake.

C00AF371-4CBB-4338-ADD9-7DF9162BC37D.jpg

PÅSKEKAGE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.00 og 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Lim og tykt pap

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Dstgm

 • Kb

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Kædemakse

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Krabbemaske

Hækl to masker i samme maske

Hækl to masker sammen

Gentag sekvensen mellem **

KAGEBUND

Nål 2.50 mm - garn: Brun

1. omgang: Start med 12 stgm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (24)

3. omgang: *1 stgm, 1 udtag* (36)

4. omgang: *2 hstgm, 1 udtag* (48)

Omg. 5: Krabbemasker hele vejen rundt i kanten

Klip garnet og hæft ende.

 

TOP

Nål 2.50 mm - garn: Valgfri farve

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* (42)

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* (48)

9-17. omgang: 1 fm i hver maske (48) - 9 omgange

Klip garnet, og efterlad lang snor.

 

BLOMSTER

Nål 2.00 mm - garn: Valgfri farve

Stor: Lav en stor magisk ring - i den hækler du: *2 lm, 1 stgm, 2 lm, 1 km i ringen*. Dette er dit første blad. Gentag dette til du har 5 blade.

Lille: Lav en stor magisk ring - i den hækler du: *4 lm, 1 km i ringen*. Dette er dit første blad. Gentag dette til du har 5 blade.

Klip garnet og hæft den ene ende af - den anden skal bruges til montering. Lav så mange du ønsker i forskellige farver.

ÆG

Nål 2.00 mm - garn: Valgfri farve

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 3 (15)

4-5. omgang: 1 fm i hver maske (15) - 2 omgange

6. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 3 (12) - fyld ægget

7. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 2 (10)

8. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 2 (8)

Sy den sidste del af ægget sammen. Klip garnet og hæft af. Sy detaljerne på.

REDE

Nål 2.00 mm - garn: Brun

Slå 170 lm op og klip garnet. Salm det i tre lag det og drej det til en cirkel, der matcher bunden af ægget.

 

HVID DETALJE

Nål 2.50 mm - garn: Hvid

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: *Lav 3 lm, spring en maske over, 1 km* x 18

Klip garnet og efterlad snor til montering. 

 

MONTERING

Klip et rundt stykke pap, og lim det fast på den vrangsiden af kagebunden.
Sy den hvide dekoration på kagetoppen, og derefter rede og æg.
Fyld kagetoppen og sy den sammen med bunden, så krabbemasker stadig vises.
Sy blomsterne på tilfældigt placeret rundt om kagen.

bottom of page