top of page
Flower - header.jpg

PATTERN

FLOWER CARD

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.00 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Glue, A6 card, light paper & string

 

FLOWER

· Large

Yarn: Any color you'd like

Chain 11 and start in the 2. loop from the hook

1.rw: 2 sc in each stitch (20)

2.rw: *3 hdc in the same stitch, 1 ss* x 10 (40)

 

· Small

Yarn: Any color you'd like

Chain 7 and start in the 2. loop from the hook

1.rw: 2 sc in each stitch (12)

2.rw: *3 hdc in the same stitch, 1 ss* x 6 (24)

 

Cut the yarn, but leave string for assembling. Turn the work in a spiral, so it forms the flower. Use the string to sew it together through the bottom. Embroider french knots in the center. Make as many as you wish.

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 6 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch. Continue on the other side of the chain and crochet the following: 1 hcd, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and fasten off. Make as many as you wish.

ASSEMBLING

I made two large flowers, three small flowers and three leafs.

 

Cut a square of brown paper and fold in the sides so that it forms a bag. Glue the string on so that it forms a handle. Lastly you glue the flowers and leafs on, so that it looks like they are coming out of the bag.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

BLOMSTERKORT

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.50 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Lim, A6 kort, tyndt papir & snor

BLOMST

· Stor

Garn: Den farve du ønsker

Slå 11 lm op og start i 2. maske fra nålen

1.række: 2 fm i hver maske (20)

2.række: *3 hstgm i samme maske, 1 km* x 10 (40)

 

· Lille

Garn: Den farve du ønsker

Slå 7 lm op og start i 2. maske fra nålen

1.række: 2 fm i hver maske (12)

2.række: *3 hstgm i samme maske, 1 km* x 6 (24)

Klip garnet, men efterlad garn til montering. Vend arbejdet i en spiral, så det danner blomsten. Brug snoren til at sy den sammen gennem bunden. Broder franske knuder i midten. Lav så mange som du ønsker.

BLAD

Nål 2.50 mm

Garn: Grøn

Slå 6 lm op og start i 2. maske fra nålen

Hækl: 1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 3 hstgm i samme maske. Fortsæt på den anden side af kæderækken med følgende: 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og hæft af. Lav så mange du ønsker.

 

MONTERING
Jeg lavede to store blomster, tre små blomster og tre blade.

Klip en firkant af brunt papir og fold siderne ind, så det danner en pose. Lim snoren på, så den danner et håndtag. Til sidst limer du blomster og blade på, så det ser ud som om de kommer ud af posen.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page