top of page
APPLE.png

APPLE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

STEM

Yarn: Brown

Chain 8 and start in the second loop from the hook. Crochet 7 sc. Fasten off.

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

 

Continue on the other side of the chain. You now have 8 loops to crochet the following: 1 hcd, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and leave a long tail. Sew the yarn down through the leaf. You can pull a little to adjust the appearance of the leaf.

 

APPLE

Yarn: Green

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: 1 sc in each stitch (36)

8. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

9. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

10. round: *7 sc, 1 inc* x 6 (54)

11.-17. round: 1 sc in each stitch (54) - 7 rounds

18. round: *7 sc, 1 dec* x 6 (48)

19. round: *6 sc, 1 dec* x 6 (42)

20. round: *5 sc, 1 dec* x 6 (36)

21. round: 1 sc in each stitch (36)

22. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (30)- start filling

23. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (24)

24. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (18)

25. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (12)

26. round: *1 dec* x 6 (6)

 

Cut the yarn, and leave a long string for assembling. 

 

ASSEMBLING

Sew the leaf and stem together with the yarn from the stem. Lead the stem and leaf in the top of the apple. With your needle, you pull the yarn all the way through from top to bottom, so the yarn is hanging out. Now sew the top of the apple completely together with the stem and leaf. Pull the yarn at the bottom to give the apple the right shape. Now fasten off.

 

 

APPLE WEDGE

Yarn: White

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

8. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

Change color to red, green or any other desired color

9. round: *7 sc, 1 inc* x 6 (54)

 

Do not cut the yarn yet! If you wish you can make a stem and attach it to the work. Fold in the middle where you have put your stem and crochet together with sc through both stitches on both sides. When there are 7 stitches left, fill in a little teddy bear filling and crochet to the end. Cut the yarn and sew off.

APPLE.png

ÆBLE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Indtag

 • Udtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halv stangmaske

Stangmaske

Hækl to masker sammen

Hækl to masker i samme maske

Gentag sekvensen mellem **

STILK

Garn: Brun

Slå 8 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl 7 fastmasker. Hæft af.

 

BLAD

Garn: Grøn

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl følgende:

1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 hstgm, 3 hstgm. Fortsæt nu på den anden side af luftmaske-rækken. Du skal nu hækle de 8 masker tilbage: 1 hstgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og efterlad garn nok til at sy ned gennem bladet. Du kan trække lidt for at justere bladets udseende. 

 

ÆBLE

Garn: Grøn

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: 1 fm i hver maske (36)

8. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

9. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

10. omgang: *7 fm, 1 udtag* x 6 (54)

11.-17. omgang: 1 fm i hver maske (54) - 7 omgange

18. omgang: *7 fm, 1 indtag* x 6 (48)

19. omgang: *6 fm, 1 indtag* x 6 (42)

20. omgang: *5 fm, 1 indtag* x 6 (36)

21. omgang: 1 fm i hver maske (36)

22. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (30) - begynd fyldning

23. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (24)

24. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (18)

25. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 6 (12)

26. omgang: *1 indtag* x 6 (6)

 

Cut the yarn a leave a long string for assembling. 

 

MONTERING

Sy bladet og stilken sammen med garnet fra stilken. Sæt stilken og bladet i toppen af ​​æblet. Tråd din nål med "halen" fra stilken. Træk garnet hele vejen igennem æblet fra top til bund, og lad garnet hænge i bunden.

 

Sy nu toppen af ​​æblet helt sammen med stilken og bladet. Træk garnet i bunden for at give æblet den rigtige form. Fastgør den godt i bunden, klip og hæft af.

ÆBLEBÅD

Garn: Hvid

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

Skift farve til rød, grøn eller anden ønsket farve

9. omgang: *7 fm, 1 udtag* x 6 (54)

Hvis du ønsker kan du lave en stilk og fastgøre den til arbejdet. Fold arbejdet på midten, hvor du har sat din stilk og hækl sammen med fastmasker i kanten gennem begge maskeled på begge sider. Når der er 7 masker tilbage, fylder du en smule bamsefyld i og hækler til ende. Klip garnet og hæft af.

bottom of page