top of page
Beets - header.jpg

PATTERN

BEETS

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook 2.00, 2.50 and 3.00 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing

 

BEET

Hook 2.50 mm. Yarn: Any color you'd like. I used pink, deep red, orange etc. Fill the work as you go.

 

1.rd: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.rd: 1 sc in each stitch (6)

3.rd: *1 sc, 1 inc* x 3 (9)

4.rd: *2 sc, 1 inc* x 3 (12)

5.rd: *3 sc, 1 inc* x 3 (15)

6.rd: *2 sc, 1 inc* x 5 (20)

7.rd: 1 sc in each stitch (20)

8.rd: *3 sc, 1 inc* x 5 (25)

9.rd: *4 sc, 1 inc* x 5 (30)

10.rd: 1 sc in each stitch (30)

11.rd: *5 sc, 1 inc* x 5 (35)

12.rd: *6 sc, 1 inc* x 5 (40)

Change color af you wish

13.rd: 1 sc in each stitch (40)

14.rd: *7 sc, 1 inc* x 5 (45)

15-16.rd: 1 sc in each stitch (45)

17.rd: *7 sc, 1 dec* x 5 (40)

18.rd: *6 sc, 1 dec* x 5 (35)

19.rd: *5 sc, 1 dec* x 5 (30)

20.rd: *1 sc, 1 dec* x 10 (20)

21.rd: *2 sc, 1 dec* x 5 (15)

22.rd: *3 sc, 1 dec* x 3 (12)

23.rd: 1 sc in each stitch (12)

 

Cut the yarn, but leave string for assembling. Sew all the way around through the front loop and pull it tight. Fasten off.

 

LEAFS

Hook 2.00, 2.50 or 3.00 mm depending on the size you wish it to be. Yarn: Same as your beet.

 

The work is crocheted around the foundation chain. Chain 21 and start in the 2.loop from the hook

 

Start with 8 ss, and change the color to green. Make 2 sc. Now for the leafs:

1.leaf: (3 hdc), 1 ss,

2.leaf: (chain 2, 2 dc, chain 2, 1 ss), 1 ss

3.leaf: (chain 2, 2 dc, chain 2, 1 ss), 1 ss

4.leaf: (chain 3, 2 tr, chain 3, 1 ss), 1 ss, 1 sc

5.leaf - the top leaf: (chain 3, 6 tr, chain 3, 1 ss), 1 sc

The last stitch is used to go around the foundation chain and is not used again. Now continue on the other side of the foundation chain:

6.leaf: 1 ss, (chain 3, 2 tr, chain 3, 1 ss)

7.leaf: 1 ss, (chain 2, 2 dc, chain 2, 1 ss)

8.leaf: 1 ss, (chain 2, 2 dc, chain 2, 1 ss)

9.leaf: 1 ss, (3 hdc) 1 sc, 1 sc

Do not crochet the last stitches!

 

Cut the yarn and fasten off all ends.

 

Make as many leafs as you wish and sew them on through the top.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

BEDER

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.00, 2.50 and 3.00 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld

BEDE

Nål 2.50 mm. Garn: Den farve du ønsker. Jeg brugte pink, dyb rød, orange osv. Fyld arbejdet løbende.

 

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: 1 fm i hver maske (6)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 3 (9)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 3 (12)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 3 (15)

6.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 5 (20)

7.omgang: 1 fm i hver maske (20)

8.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 5 (25)

9.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 5 (30)

10.omgang: 1 fm i hver maske (30)

11.omgang: *5 fm, 1 udtag* x 5 (35)

12.omgang: *6 fm, 1 udtag* x 5 (40)

Skift farve hvis du ønsker det

13.omgang: 1 fm i hver maske (40)

14.omgang: *7 fm, 1 indtag* x 5 (45)

15-16.omgang: 1 fm i hver maske (45)

17.omgang: *7 fm, 1 indtag* x 5 (40)

18.omgang: *6 fm, 1 indtag* x 5 (35)

19.omgang: *5 fm, 1 indtag* x 5 (30)

20.omgang: *1 fm, 1 indtag* x 10 (20)

21.omgang: *2 fm, 1 indtag* x 5 (15)

22.omgang: *3 fm, 1 indtag* x 3 (12)

23.omgang: 1 fm i hver maske (12)

 

Klip garnet, men lad snor stå til montering. Sy hele vejen rundt gennem den forreste løkke og træk til. Hæft af.

 

BLADE

Nål 2.00, 2.50 or 3.00 mm afhængigt af den størrelse du ønsker det skal være. Garn: Samme som din bede.

 

Arbejdet er hæklet rundt om kæderækken. Slå 21 lm op og start i 2.maske fra nålen

 

Start med 8 km, og skift farve til grøn. Hækl 2 fm. Nu til bladet:

1.blad: (3 hstgm), 1 km,

2.blad: (2 lm, 2 stgm, 2 lm, 1 km), 1 km

3.blad: (2 lm, 2 stgm, 2 lm, 1 km), 1 km

4.blad: (3 lm, 2 d-stgm, 3 lm, 1 km), 1 km, 1 fm

5.blad - top blad: (3 lm, 6 d-stgm, 3 lm, 1 km), 1 fm

Den sidste maske bruges til at arbejde rundt om kæderækken og bruges ikke igen. Fortsæt nu på den anden side af kæderækken:

6.blad: 1 km, (3 lm, 2 d-stgm, 3 lm, 1 km)

7.blad: 1 km, (2 lm, 2 dc, 2 lm, 1 km)

8.blad: 1 km, (2 lm, 2 dc, 2 lm, 1 km)

9.blad: 1 km, (3 hstgm) 1 fm, 1 fm

Du skal ikke hækle de sidste masker

 

Klip garnet og luk alle ender af.
Lav lige så mange blade du ønsker og sy dem på gennem toppen.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page