top of page
38.png

CANDIED APPLE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Glue

 • Stick or similar - I used a thick paper straw

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

APPLE

Change the color between round 17. and 18. Fill as you go.

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: 1 sc in each stitch (36)

8. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

9. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

10. round: *7 sc, 1 inc* x 6 (54)

11. round: *8 sc, 1 inc* x 6 (60)

12-19. round: 1 sc in each stitch (54) - 7 rounds

20. round: *8 sc, 1 dec* x 6 (54)

21. round: *7 sc, 1 dec* x 6 (48)

22. round: *6 sc, 1 dec* x 6 (42)

23. round: *5 sc, 1 dec* x 6 (36)

24. round: 1 sc in each stitch (36)

25. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (30)

26. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (24)

27. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (18)

28. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (12)

29. round: *1 dec* x 6 (6)

Cut the yarn, and close off.

STEM

Chain 8 and start in the second loop from the hook. Crochet 7 single crochets. Fasten off but leave a very long tail.

 

LEAF

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch. Continue on the other side of the chain. You now have 8 loops to crochet the following: 1 hcd, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss. Cut the yarn and leave a long tail. Sew the yarn down through the leaf. You can pull a little to adjust the appearance of the leaf.

ASSEMBLING

Sew the leaf and stem together with the yarn from the stem. Lead the stem and leaf in the top of the apple. With your needle, you pull the yarn all the way through from top to bottom, so the yarn is hanging out. Pull the yarn at the bottom to give the apple the right shape. Now fasten off.

 

Lastly, decorate the apple with sprinkles and glue on the stick.

 

38.png

KANDISERET ÆBLE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål 2.5 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Lim

 • Pind eller lignende - jeg brugte et tykt papir-sugerør

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Indtag

 • Udtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Hækl to masker sammen

Hækl to masker i samme maske

Gentag sekvensen mellem **

ÆBLE

Skift farve mellem omgang 17. og 18. Fyld undervejs.

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: 1 fm i hver maske (36)

8. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

9. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

10. omgang: *7 fm, 1 udtag* x 6 (54)

11. omgang: *8 fm, 1 udtag* x 6 (60)

12-19. omgang: 1 fm i hver maske (54) - 7 omgange

20. omgang: *8 fm, 1 indtag* x 6 (54)

21. omgang: *7 fm, 1 indtag* x 6 (48)

22. omgang: *6 fm, 1 indtag* x 6 (42)

23. omgang: *5 fm, 1 indtag* x 6 (36)

24. omgang: *1 fm i hver maske* (36)

25. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (30)

26. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (24)

27. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (18)

28. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 6 (12)

29. omgang: *1 indtag* x 6 (6)

 

Klip garnet, hæft af.

STILK

Slå 8 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl 7 fastmasker. Hæft af, med efterlad meget lang snor.

 

BLAD

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl følgende:

1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 hstgm, 3 hstgm. Fortsæt nu på den anden side af luftmaske-rækken. Du skal nu hækle de 8 masker tilbage: 1 hstgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.Klip garnet og efterlad garn nok til at sy ned gennem bladet. Du kan trække lidt for at justere bladets udseende.

 

MONTERING

Sy bladet og stilken sammen med garnet fra stilken. Sæt stilken og bladet i toppen af ​​æblet. Tråd din nål med "halen" fra stilken. Træk garnet hele vejen igennem æblet fra top til bund, og lad garnet hænge i bunden. Træk garnet i bunden for at give æblet den rigtige form. Fastgør den godt i bunden, klip og hæft af.

 

Afslutningsvis dekorerer du æblet med krymmel i forskellige farver og limer pinden på i toppen.

bottom of page