top of page
Cream puffs - header.jpg

PATTERN

CREAM PUFFS

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.5 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing · Piece of cardboard and glue

 

You can choose any color combination you'd like for this work - and make all kinds af decorations.

 

BOTTOM

Round 1-3 are joined with a slip stitch and starts with chain 2

 

1. round: Start with 12 dc in magic ring (12)

2. round: *1 dc inc* x 12 (24)

3. round: *1 hdc, 1 inc* x 12 (36)

4. round: *1 crab stitch in each stitch*, finish with 1 ss

 

Cut the yarn and fasten off.

 

TOP

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 dec* x 12 (12)

3. round: *1 sc, 1 dec* x 12 (18)

4. round: *2 sc, 1 dec* x 12 (24)

5. round: *3 sc, 1 dec* x 12 (30)

6. round: *4 sc, 1 dec* x 12 (36)

7.-16. round: *1 sc in each stitch* - 10 rounds

Cut the yarn, but leave a long tail, to use when sewing the top and bottom together.

ASSEMBLING

Cut a cardboard disc in a diameter that fits with the bottom piece from the middle and out to the 3. round. Glue it on the wrong side of the bottom. Now fill the top with stuffing, and sew the top to the bottom. Sew between the last round of hdc and crab stitches, and with the cardboard piece "inside" the cream puff.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

FLØDEBOLLER

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld · Lim og tykt pap

Du kan vælge hvilken som helst farvekombination, du ønsker - og lave alle slags dekorationer.

 

BUND

Omgang 1-3 samles med en km og starter med 2 lm.

 

1. omgang: Start med 12 stgm i magisk ring (12)

2. omgang: *1 stgm udtag* x 12 (24)

3. omgang: *1 hstgm, 1 udtag* x 12 (36)

4. omgang: *1 krebsemaske i hver maske* (36) afslut med 1 km.

 

Klip garnet og hæft af.

 

TOP

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7.-16. omgang: *1 fm i hver maske* (36) - 10 omgange

Klip garnet, men efterlad lang snor, som skal bruges, når du syer top og bund sammen.

 

MONTERING

Klip en pap-disk i en diameter, der passer med bundstykket fra midten og ud til 3 omg. Lim den på bundens vrangside. Fyld nu toppen med bamsefyld, og sy toppen sammen med bunden. Den syes mellem bundens sidste række af hstgm og krebsekanten. Bunden skal sys på, så retsiden vises, og papstykket er gemt indeni flødebollen.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page