top of page
19.png

DONUTS

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size: 2.00 mm for small, 2.5 mm for medium, 3.00 mm for large

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • Teddy bear stuffing

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

DONUT

Yarn: Brown

Chain 20 and join with a slip stitch. Be careful not to turn the chain before joining the ends. Start the first round by chaining one, but this only applies to first round. Continue:

1. round: *1 sc, 1 inc* x 10 (30)

2. round: *1 sc in each stitch* (30)

3. round: *2 sc, 1 inc* (40)

4. round: *1 sc in each stitch* (40)

5. round: *3 sc, 1 inc* (50)

6.-11. round: *1 sc in each stitch* (40) - 6 rounds

12. round: *3 sc, 1 dec* x 10 (40)

13. round: *1 sc in each stitch* (40)

14. round: *2 sc, 1 dec* x 10 (30)

15. round: *1 sc in each stitch* (30)

16. round: *1 sc, 1 dec* x 10 (20)

17. round: *1 sc in each stitch* (20)

 

Sew the donut together at the opening in the middle. It is easiest to fill it continuously while sewing it together.

 

ICING

Yarn: Any color you wish

Chain 20 and join with slip stitch. Be careful not to turn the chain before joining the ends. Start the first round by chaining one, but this only applies to first round. Continue:

1. round: *1 sc, 1 inc* x 10 (30)

2. round: *1 sc in each stitch* (30)

3. round: *2 sc, 1 inc* x 10 (40)

4. round: *1 sc in each stitch* (40)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 10 (50)

6.-7. round: *1 sc in each stitch* (30) - 2 rounds

8. round: This round is crocheted in sequences. When you have to make a "drip", chain and follow the sequence in () back, starting in 2nd stitch from hook. All sequences end with a slip stitch in stitch from where you started:

 

1 sc · chain 4 (hdc, hdc, hdc) · 4 sc · chain 5 (hdc, dc, dc, dc) · 7 sc· chain 3 (hdc, hdc) · 2 sc · chain 4 (hdc, dc, dc) · 9 sc · chain 5 (hdc, dc, dc, dc) · 3 sc · chain 3 (hdc, hdc) · 6 sc · chain 4 (hdc, hdc, hdc) · 7 sc · chain 5 (hdc, dc, dc, dc) · 10 sc · slip stitch

 

Mount your incing on your donut. Place it on top and sew it first center to center - and then along the edge.

 

If you want, you can finish with sewing sprinkles on.

19.png

DONUTS

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.00 mm for lille, 2.5 mm for medium, 3.00 mm for stor

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • Bamsefyld

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

To masker i samme maske

To masker hækles sammen

Gentag sekvensen mellem **

DONUT

Garn: Brun

Slå 20 lm op og saml dem med 1 kædemaske. Pas på du ikke vender kæden inden du samler den. Start første omgang med en lm. Dette gælder kun for første omgang. Fortsæt:

1. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 10 (30)

2. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

3. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 10 (40)

4. omgang: *1 fm i hver maske* (40)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 10 (50)

6.-11. omgang: *1 fm i hver maske* (50) - 6 omgange

12. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 10 (40)

13. omgang: *1 fm i hver maske* (40)

14. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 10 (30)

15. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

14. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 10 (20)

16. omgang: *1 fm i hver maske* (20)

 

Sy nu donutten sammen rundt i den inderste ring. Det er en god idé at fylde den løbende mens du syer den sammen.

 

ICING

Garn: Den farve du ønsker

 

Start med lang snor, da du skal bruge denne til at montere på din donut senere. Slå 20 lm op og saml dem med 1 kæde-maske. Pas på du ikke vender kæden inden du samler den. Start første omgang med en lm, men dette gælder kun for første omgang. Fortsæt:

1. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 10 (30)

2. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

3. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 10 (40)

4. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 10 (50)

6.-7. omgang: *1 fm i hver maske* (30) - i alt 2 omgange

8. omgang: Denne omgang hækles i sekvenser. Når du skal lave "dryp" hækler du lm ud og følger sekvensen i () tilbage, med start i 2. maske fra nålen. Alle sekvenser sluttes med en km i masken du hæklede ud fra:

 

1 fm · 4 lm (hstgm, hstgm, hstgm) · 4 fm · 5 lm (hstgm, stgm, stgm, stgm) · 7 fm · 3 lm (hstgm, hstgm) · 2 fm · 4 lm (hstgm, stgm, stgm) · 9 fm · 5 lm (hstgm, stgm, stgm, stgm) · 3 fm · 3 lm (hstgm, hstgm) · 6 fm · 4 lm (hstgm, hstgm, hstgm) · 7 fm · 5 lm (hstgm, stgm, stgm, stgm) · 10 fm · kædemaske i sidste maske

 

Monter din incing på din donut. Placer den ovenpå og monter den først i indercirklen - og dernæst langs kanten.

 

Hvis du ønsker det, kan du herefter sy krymmel på.

bottom of page