top of page
6.png

EASTER CARD

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 3.00 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • Alpaca yarn (1.8 oz (50 g) = approx 183 yds (167 m))

 • 9 x 9 cm postcard

 • Glue and ribbon

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Tr

 • Inc

 • **

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Treble

Increase

Repeat the sequence

BODY

Yarn: White

1. round: Start with 12 dc in magic ring (12). Join with a ss and chain 2.

2. round: *1 inc* x 12 (24) Join with a ss.

3. round: *chain 1, 3 dc in the same stitch + chain 1, join in the next stitch with a slip stitch* x 18 - finish with a slip stitch to join to bottom of first scallop bump.

Cut the yarn and fasten off. 

 

HEAD

Yarn: Brown

1. round: In magic ring chain 1 and make 2 hdc, 2 dc, 4 tr, 2 dc, 2 hdc.

Pull tight and join with a slip stitch in the first chain you made.

 

EARS

Yarn: Brown

 • Left ear: Fasten the yarn in the 2. loop from the middel of the top of the head. Chain 1, 1 hdc, chain 3 + 1 hdc in the 3. loop from the hook. Fasten with a slip stitch in the next stitch on the head.

 • Right ear: Now do the same on other side but backwards: Join yarn in the 3. loop from the middel of the top of the head. Chain 3, make 1 hdc in the 3. loop from the hook, join with a hdc in the next stitch on the head.

Cut the yarn and fasten off on both ears. 

 

LEGS

Yarn: Brown

1. round: In magic ring chain 3, 1 tr, chain 3 and finish with a slip stitch in the ring.

 

Pull tight and cut the yarn. Fasten both ends. Make two.

 

ASSEMBLING

Fasten off all ends. Glue on the legs to the card, then the body and lastly the head. If you wish, you can add the bow and write a greeting.

 

6.png

PÅSKEKORT

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål str. 3.00 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • Alpaca garn (50 g = ca. 167 meter)

 • 9 x 9 cm postkort

 • Lim og silkebånd

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Db-stgm

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Gentag sekvensen mellem **

KROP

Garn: Hvid

1. omgang: Start med 12 stgm i magisk ring (12). Saml med en km og hækl 2 lm.

2. omgang: *1 udtag* x 12 (24) Saml med en km.

3. omgang: *1 lm, 3 stgm i samme maske + 1 lm, km i næste maske* x 18 - afslut med en km.

Klip garnet og hæft af. 

 

HOVED

Garn: Brun

1. omgang: I magisk ring - 1 lm, 2 hstgm, 2 stgm, 4 db-stgm, 2 stgm, 2 hstgm. Stram ringen og saml med en km.

Klip garnet og hæft af. 

 

ØRER

Garn: Brun

 • Venstre øre: Fastgør garnet i den 2. maske fra midten af toppen af hovedet. 1 lm, 1 hstgm, 3 lm + 1 hstgm i 3. maske fra nålen. Fastgør med en km i næste maske på hovedet.

 

 • Højre øre: Gør nu det samme på den modsatte side - men omvendt. Fastgør garnet i den 3. maske fra midten på toppen af hovedet. 3 lm, 1 hstgm i 3. maske fra nålen. Fastgør med en hstgm i næste maske på hovedet.

Klip garnet og hæft alle ender på begge ører. 

 

BEN

Garn: Brun

 

1. omgang: I den magiske ring laver du 3 lm, 1 db-stgm, 3 lm, 1 km i ringen.

 

Træk ringen stram, klip garnet og hæft af. Lav 2.

ASSEMBLING

 

Hæft alle ender. Lim benene på kortet, så kroppen ovenpå og sidst hovedet. Hvis du vil kan du tilføje en sløjfe og hilsen.

bottom of page