top of page
2.png

EASTER ORNAMENT

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 3.00 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • Alpaca yarn (1.8 oz (50 g) = approx 183 yds (167 m))

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Inc

 • **

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Increase

Repeat the sequence

ORNAMENT

Yarn: Any color you'd like

1. round: Start with 22 dc in magic ring (22)

2. round: *1 inc* x 22 (44)

3. round: *1 dc, 1 inc* x 22 (66)

Change the yarn color at the last dc

 

Fold the circle in half and crochet down the side through the inner loops on both sides with single crochets. Crochet 14 single crochets. *Chain 6 and crochet 5 ss starting in the 2. loop from the hook and finish with a single crochet in the next stitch on the circle*. Repeat this step one more time. Crochet 10 single crochets. Chain 3 and start in the 2. loop from the hook: 1 sc, 1 hdc. Finish by crocheting single crochets till the end of the work.

 

Cut the yarn and fasten off. Embroider the eyes on both sides and make the loop so the ornament can hang

 

2.png

PÅSKEOPHÆNG

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål str. 3.00 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • Alpaca garn (50 g = ca. 167 meter)

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Udtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Hækl to masker i samme maske

Gentag sekvensen mellem **

PÅSKEOPHÆNG

Garn: Valgfri farve

1. omgang: Start med 22 stgm i magisk ring (22)

2. omgang: *1 udtag* x 22 (44)

3. omgang: *1 stgm, 1 udtag* x 22 (66)

Skift farve efter den sidste stangmaske

 

Fold cirklen på midten og hækl ned langs siden gennem de inderste maskeled på begge sider med fastmasker. Hækl 14 fastmasker. *Lav 6 lm og hækl 5 km med start i 2. maske fra nålen og afslut med fastmaske i næste maske på halvcirklen*. Gentag dette trin endnu en gang. Hækl 10 fastmasker. Lav 3 lm og start i den 2. maske fra nålen: 1 fm, 1 hstgm. Afslut med at hækle fastmasker til slutningen af arbejdet.

 

Klip garnet og hæft af. Broder øjnene på begge sider og lav løkken, så ornamentet kan hænge

 

bottom of page