top of page
35.png

GINGERBREAD MAN

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2 mm and 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Ribbon for hanging

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

BUTTONS

Hook 2.00 mm

1. round: Make 6 sc in magic ring

Fasten off one end, and leave the other for assembling. Make three.

 

GINGERBREAD MAN

Hook 2.50 mm - make four, two will become arms and two will become legs.

 

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4-10. round: 1 sc in each stitch (18) - 7 rounds

 

Leave a long tail on the two arms - fasten of the end on one of the legs and DO NOT cut the yarn on the last one.

 

From here you continue by crocheting the two legs together. Make 1 sc in the first sc from round 10 on the other leg. Crochet all the way around and over to the other leg with sc's- You should end up with 36 sc's in total. This was the 11th round. Continue:

12-14. round: 1 sc in each stitch (36) - 3 rounds

15. round: 8 sc, 1 dec, 16 sc, 1 dec, 8 sc (34)

16-17. round: 1 sc in each stitch (34) - 2 rounds

18. round: 7 sc, 1 dec, 16 sc, 1 dec, 7 sc (32)

19. round: 1 sc in each stitch (32)

20. round: 7 sc, 1 dec, 14 sc, 1 dec, 7 sc (30)

21-22. round: 1 sc in each stitch (30) - 2 rounds

23. round: 7 sc, 1 dec, 12 sc, 1 dec, 7 sc (28)

24. round: 1 sc in each stitch (28)

25. round: 6 sc, 1 dec, 12 sc, 1 dec, 6 sc (26)

26. round: 6 sc, 1 dec, 10 sc, 1 dec, 6 sc (24)

27. round: 5 sc, 1 dec, 10 sc, 1 dec, 5 sc (22)

28. round: 5 sc, 1 dec, 8 sc, 1 dec, 5 sc (20)

29. round: 4 sc, 1 dec, 8 sc, 1 dec, 4 sc (18)

 

Now you are done with the body. DO NOT cut the yarn.

Crochet the white details between round 6 and 7 on the legs and arms with slipstitches. Sew on the buttons and arms. Continue with the head:

30. round: 1 sc in each stitch (18)

31. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

32. round: *2 sc, 1 inc* x 8 (32)

33-37. round: 1 sc in each stitch (32) - 5 rounds

38. round: 2 sc, *4 sc, 1 dec* x 5 (27)

39. round: *3 sc, 1 dec* x 5, 2 sc (22)

40. round: 2 sc, *3 sc, 1 dec* x 4 (18)

41. round: *2 sc, 1 dec* x 4, 2 sc (18)

42. round: 2 sc, *1 sc, 1 dec* x 4 (14)

43. round: *1 dec* x 6, 2 sc (12)

44. round: *1 dec* x 6 (6)

Sew the last part together so that it gets nice and round. Add the the ribbon for hanging. 

 

35.png

HONNINGKAGEMAND

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål str. 2 and 2.5 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (50 g = ca. 160 meter)

 • Silkebånd til ophæng

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Indtag

 • Udtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Hækl to masker sammen

Hækl to masker i samme maske

Gentag sekvensen mellem **

KNAPPER

Nål 2.00 mm

1. omgang: Lav 6 fm i magisk ring

 

Hæft den ene ende og lad den anden være til montering. Lav tre. 

 

HONNINGKAGEMAND

Nål 2.50 - Du skal lave 4, to bliver til arme og to bliver til ben.

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4-10. omgang: 1 fm i hver maske (18) - 7 omgange

 

Efterlad en lang snor på de to arme til montering - hæft enderne på det ene ben og klip IKKE garnet på det sidste ben.

 

Herfra skal du fortsætte ved at hækle de to ben sammen. Lav 1 fm i den første fm fra runde 10 på det andetn ben. Lav 1 fm i hver maske hele vejen rundt om begge ben til du har 36 fm i alt. Dette er 11. omgang. Fortsæt i omgange herfra:

12-14. omgang: 1 fm i hver maske (36) - 3 omgange

15. omgang: 8 fm, 1 indtag, 16 fm, 1 indtag, 8 fm (34)

16-17. omgang: 1 fm i hver maske (34) - 2 omgange

18. omgang: 7 fm, 1 indtag, 16 fm, 1 indtag, 7 fm (32)

19. omgang: 1 fm i hver maske (32)

20. omgang: 7 fm, 1 indtag, 14 fm, 1 indtag, 7 fm (30)

21-22. omgang: 1 fm i hver maske (30) - 2 omgange

23. omgang: 7 fm, 1 indtag, 12 fm, 1 indtag, 7 fm (28)

24. omgang: 1 fm i hver maske (28)

25. omgang: 6 fm, 1 indtag, 12 fm, 1 indtag, 6 fm (26)

26. omgang: 6 fm, 1 indtag, 10 fm, 1 indtag, 6 fm (24)

27. omgang: 5 fm, 1 indtag, 10 fm, 1 indtag, 5 fm (22)

28. omgang: 5 fm, 1 indtag, 8 fm, 1 indtag, 5 fm (20)

29. omgang: 4 fm, 1 indtag, 8 fm, 1 indtag, 4 fm (18)

Nu er du færdig med kroppen. Klip IKKE garnet.

 

Hækl de hvide detaljer mellem runde 6 og 7 på både ben og arme med kædemasker. Sy knapper og arme på kroppen. Fortsæt med hovedet:

30. omgang: 1 fm i hver maske (18)

31. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

32. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 8 (32)

33-37. omgang: 1 fm i hver maske (32) - 5 omgange

38. omgang: 2 fm, *4 fm, 1 indtag* x 5 (27)

39. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 5, 2 fm (22)

40. omgang: 2 fm, *3 fm, 1 indtag* x 4 (18)

41. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 4, 2 fm (18)

42. omgang: 2 fm, *1 fm, 1 indtag* x 4 (14)

43. omgang: *1 indtag* x 6, 2 fm (12)

44. omgang: *1 indtag* x 6 (6)

Sy den sidste del sammen, så den bliver flot rund. Sæt silkebåndet fast i toppen, så honningkagemanden kan hænge.

 

bottom of page