top of page
Lemon - header.jpg

PATTERN

LEMON

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.50 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing​ · Piece of cardboard and glue

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

 

Continue on the other side of the chain. You now have 8 loops to crochet the following: 1 hcd, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and leave a long tail. Sew the yarn down through the leaf. You can pull a little to adjust the appearance of the leaf. Make two or three.

 

HALF A LEMON

The lemon consists of a circle and a dome. Now you have to make the first part of the lemon:

Yarn: White

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

Yarn: Yellow

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

Yarn: White

7. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

Yarn: Yellow

8. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

Cut the yarn, fasten of and sew on the white details.

 

Now you have to make the dome:

 

Yarn: Yellow

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: 1 sc in each stitch (6)

3. round: *1 inc* x 6 (12)

4. round: 1 sc in each stitch (12)

5. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

6. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

7. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

8. round: 1 sc in each stitch (30)

9. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

10. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

11. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

12.-16. round: 1 sc in each stitch (54) - 5 rounds

 

Cut the yarn and leave a long string for assembling.

ASSEMBLING

First, sew the leaves to the dome. I usually do it through the magic ring. When done, fill the dome with teddy bear stuffing. Cut a cardboard disc of approx. 5-5.5 cm in diameter and glue it to the crochet circle. This should make sure to keep the flat shape and keep the teddy bear filling in the dome.

 

Put the two parts together with the circle on top of the dome. Now sew through the front loop on the dome part and both loops on the circle.

LEMON WEDGE

Yarn: White

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

Yarn: Yellow

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

Yarn: White

8. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

Yarn: Yellow

 

Fold your work down the middle and crochet the sides together with slip stitches or single crochets through both loops on both sides. When there are 5 stitches left, fill in a little stuffing. Crochet the last stitches, cut and weave in the end.

 

Finally, sew on the white details.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

CITRON

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.50 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld · ​Lim og tykt pap

BLAD

Garn: Grøn

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl følgende:

1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm i samme maske, 2 stgm i samme maske, 1 hstgm, 3 hstgm i samme maske. Fortsæt nu på den anden side af luftmaske-rækken. Du skal nu hækle de 8 masker tilbage: 1 hstgm, 2 stgm i samme maske, 2 stgm i samme maske, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og efterlad garn nok til at sy ned gennem bladet. Du kan trække lidt for at justere bladets udseende. Lav to eller tre, efter ønske.

HALV CITRON

Citronen består af to dele: En cirkle og en kuppel. Start med cirklen:

Garn: Hvid

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

Garn: Gul

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

Garn: Hvid

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

Garn: Gul

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

 

Klip garnet. Sy de hvide detaljer på og hæft alle ender.

 

Du skal nu lave kuppelen:

 

Garn: Gul

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 fm i hver maske* (6)

3. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

4. omgang: 1 fm i hver maske (12)

5. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

6. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

7. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

8. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

9. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

10. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

11. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

12.-16. omgang: *1 fm i hver maske* (54) - 5 omgange

 

Klip garnet og efterlad lang snor til montering. 

MONTERING

Først syer du bladene fast til kuppelen. Jeg plejer at gøre det gennem den magiske ring. Når det er gjort, fylder du kuppelen med bamsefyld. Klip en pap-disc på ca. 5-5.5 cm i diameter og lim den fast på den hæklede cirkel. Denne skal sørge for at holde den flade form og holde bamsefyldet i kuppelen.

 

Sæt de to dele sammen med cirklen ovenpå kuppelen. Sy nu igennem det maskeled, der er yderst på kuppelen samt begge maskeled på cirklen.

CITRONBÅD

Garn: Hvid

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

Garn: Gul

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

Garn: Hvid

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

Garn: Gul

 

Fold på midten og hækl sammen med fastmasker i kanten gennem begge maskeled på begge sider. Når der er 5 masker tilbage, fylder du en smule bamsefyld i. Hækl de sidste maske, klip og hæft af.

 

Afslutningsvis syer du de hvide detaljer på

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page