top of page
Wix - pattern.png

MINI ICE CREAM

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size: 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • Teddy bear stuffing

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Dc

 • Inc

 • FLO

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Double crochet

Increase

Front loop only

Repeat the sequence

CONE

Yarn: Brown

1. round: Start with 4 sc in magic ring (4)

2. round: *1 sc, 1 inc* x 2 (6)

3. round: *2 sc, 1 inc* x 2 (8)

4. round: 1 sc in each stitch (8)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 2 (10)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 2 (12)

7. round: 1 sc in each stitch (12)

8. round: *5 sc, 1 inc* x 2 (14)

9. round: *6 sc, 1 inc* x 2 (16)

10. round: 1 sc in each stitch (16)

11. round: *7 sc, 1 inc* x 2 (18)

12. round: *8 sc, 1 inc* x 2 (20)

13. round: 1 sc in each stitch (20)

14. round: *9 sc, 1 inc* x 2 (22)

15. round: *10 sc, 1 inc* x 2 (24)

16. round: 1 sc in each stitch (24)

17. round: *11 sc, 1 inc* x 2 (26)

18. round: 1 sc in each stitch (26)

 

Cut the yarn and fasten off.

ICE CREAM

Yarn: Any color you wish

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *11 sc, 1 inc* x 2 (26)

6.-11. round: 1 sc in each stitch (26) - 6 rounds

12. round: FLO; *1 ss, 3 sc in the same stitch* x 13.

Cut the yarn and leave a long string for assembling.

WHITE DECORATION

Yarn: White

Chain 14 and start in the 3. chain from the hook

1. row: 3 dc in each stitch (36)

Cut the yarn and leave string for assembling. Sew through the foundation chain and pull the string so that the work gets ruffled.

BONBON

Yarn: Any color you wish

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 sc, 1 inc* x 3 (9)

3. round: 1 sc in each stitch (9)

Sew the last part of the bonbon together through the front loop.

ASSEMBLING

Sew on the white decoration and the bonbon on the top of the ice cream. Fill the cone and the ice cream and sew the two parts together. Sew through the outer loop on the cone and between round 11 and 12 on the ice cream.

 

Sew on the sprinkles.

Wix - pattern.png

MINI ISVAFFEL

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • Bamsefyld

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Stgm

 • Udtag

 • FML

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Stangmaske

To masker i samme maske

Forreste maskeled

Gentag sekvensen mellem **

VAFFEL

Garn: Brun

1. omgang: Start med 4 fm i magisk ring (4)

2. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 2 (6)

3. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 2 (8)

4. omgang: 1 fm i hver maske (8)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 2 (10)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 2 (12)

7. omgang: 1 fm i hver maske (12)

8. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 2 (14)

9. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 2 (16)

10. omgang: 1 fm i hver maske (16)

11. omgang: *7 fm, 1 udtag* x 2 (18)

12. omgang: *8 fm, 1 udtag* x 2 (20)

13. omgang: 1 fm i hver maske (20)

14. omgang: *9 fm, 1 udtag* x 2 (22)

15. omgang: *10 fm, 1 udtag* x 2 (24)

16. omgang: 1 fm i hver maske (24)

17. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 2 (26)

18. omgang: 1 fm i hver maske (26)

 

Klip garnet og hæft af. 

IS

Garn: Den farve du ønsker

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 2 (26)

6.-11. omgang: 1 fm i hver maske (26) - 6 omgange

12. omgang: FML; *1 km, 3 fm i samme maske* x 13.

Klip garnet og efterlad lang snor til montering. 

HVID DEKORATION

Garn: Hvid

Slå 14 lm og start i 3. maske fra nålen: 

1. række: 3 stgm i hver maske (36)

Klip garnet og efterlad lang snor til montering. Sy garnet gennem lm-kæden og træk til, således arbejdet bliver rynket. 

BONBON

Garn: Den farve du ønsker

1. omgang: Start 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang:: *1 fm, 1 udtag* x 3 (9)

3. omgang:: 1 fm i hver maske (9)

Sy arbejdet sammen gennem det forreste maskeled på hele omgangen.

MONTERING

Sy den hvide dekoration og bonbon på toppen af isen. Fyld vaffelen og isen og sy de to dele sammen. Sy gennem det yderste maskeled på vaffelen og mellem runde 11 og 12 på isen.

 

 

Sy krymmel på.

bottom of page