top of page
34.png

MISTLETOE CARD

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.00 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (1.8 oz (50g) = approx 175 yds (160 m))

 • 15 x 15 cm postcard

 • Glue and ribbon

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Repeat the sequence

MISTLETOE

Make 12 pieces in total. There are three sizes: small (medium) large. Mix the three sizes.

 

Chain 16 (21) 26, and start in the second loop from the hook: 1 ss in each stitch (15 (20) 25).

Do not cut the yarn, but continue:

 

Chain 8, and start in the second loop from the hook: 1 dc, 1 dc, 1 dc, 1 hdc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss.

Join the leaf with the stem with a ss.

 

If you wish to make two leaves you should not join the first leaf with the stem, but instead repeat: Chain 8, and start in the second loop from the hook: 1 dc, 1 dc, 1 dc, 1 hdc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss. Lastly: Join the leaf with the stem with a ss.

 

BERRIES

Make 4 sc in magic ring. Cut the yarn and fasten off all ends. Make 6-10 pieces

 

ASSEMBLING

Gather your mistletoe in a bouquet, and tie your silk ribbon around. Glue the bouquet to the card, and finally glue your berries to the bouquet.

 

34.png

JULEKORT MED MISTELTEN

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål str. 2.00 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (50 g = ca. 160 meter)

  15 x 15 cm postkort

 • Lim og silkebånd

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Fm

 • Km

 • Hstgm

 • Stgm

 • **

Luftmaske

Fastmaske

Kædemaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Gentag sekvensen mellem **

MISTELTEN

Lav 12 stykker i alt. Der er tre størrelser: lille (medium) stor. Bland de tre størrelser.

 

Slå 16 (21) 26 lm op og start i 2. maske fra nålen: 1 km i hver maske (15 (20) 25). Klip ikke garnet, men fortsæt:

 

Slå 8 lm op, og start i 2. maske fra nålen: 1 stgm, 1 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km. Saml bladet med en km i sidste maske fra stilken.

 

Hvis du ønsker at lave to blade, skal du ikke samle det første blad med stilken, men i stedet gentage: Slå 8 lm op, og start i 2. maske fra nålen: 1 stgm, 1 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km. Afslutningsvis: Saml bladet med en km i sidste maske fra stilken.

 

BÆR

Lav 4 fm i magisk ring. Klip garnet og hæft alle ender. lav 6-10 stk.

 

MONTERING

Saml din mistelten i en buket, og bind dit silkebånd omkring. Lim buketten på kortet, og lim til sidst dine bær på buketten.

bottom of page