top of page
Wix - pattern.png

MUSHROOM

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Piece of cardboard and glue

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Dc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

SMALL MUSHROOM

TOP

Yarn: Brown

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: 1 sc in each stitch (18)

5. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

6. round: *11 sc, 1 inc* x 6 (26)

7. round: Working in the backloop; 1 sc in each stitch (26)

Cut the yarn and fasten off. 

BOTTOM

Yarn: Beige

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: Working in the back loop; 1 sc in each stitch (18) 

5. round: 1 sc in each stitch (18)

Cut a small piece of cardboard and place it in the bottom. 

6. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (15)

7. round: 1 sc in each stitch (15)

8. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (12)

9. round: 1 sc in each stitch (12)

10. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (9)

11. round: 1 sc in each stitch (9)

12. round: Working in the front loop; Chain 1, 2 dc in the next stitch, *3 dc in the same stitch* x 8. Gather the round with a ss.

ASSEMBLING

Fill the top and bottom and sew the two pieces together between round 6 and 7 on the top and both loops on round 12 on the bottom. 

BIG MUSHROOM

TOP

Yarn: Brown

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: 1 sc in each stitch (18)

5. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

6. round: *11 sc, 1 inc* x 6 (26)

7.-9 round: 1 sc in each stitch (26)

10. round:Working in the backloop; 1 sc in each stitch (26)

Cut the yarn and fasten off. 

BOTTOM

Yarn: Beige

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: Working in the back loop; 1 sc in each stitch (18) 

5-6. round: 1 sc in each stitch (18)

Cut a small piece of cardboard and place it in the bottom. 

7. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (15)

8.-9. round: 1 sc in each stitch (15)

10. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (12)

11.-12. round: 1 sc in each stitch (12)

13. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (9)

14. round: 1 sc in each stitch (9)

15. round: Working in the front loop; Chain 1, 2 dc in the next stitch, *3 dc in the same stitch* x 8. Gather the round with a ss.

ASSEMBLING

Fill the top and bottom and sew the two pieces together between round 9 and 10 on the top and both loops on round 15 on the bottom.

Wix - pattern.png

SVAMPE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Lim og tykt pap

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Stgm

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Stangmaske

Hækl to masker i samme maske

Hækl to masker sammen

Gentag sekvensen mellem **

LILLE SVAMP

TOP

Garn: Brun

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: 1 fm i hver maske (18)

5. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

6. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 6 (26)

7. omgang: Arbejd i bagerste maskeled; 1 fm i hver maske (26)

Klip garnet og hæft af. 

BUND

Garn: Beige

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: Arbejd i bagerste maskeled; 1 fm i hver maske (18) 

5. omgang: 1 fm i hver maske (18)

Klip et lille stykke pap og placer det i bunden.  

6. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (15)

7. omgang: 1 fm i hver maske (15)

8. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (12)

9. omgang: 1 fm i hver maske (12)

10. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (9)

11. omgang: 1 fm i hver maske (9)

12. omgang: Arbejd i forreste maskeled; Lav 1 lm, 2 stgm i næste maske, *3 stgm i samme maske* x 8. Saml omgange med en km.

MONTERING

Fyld top og bund og sy de to stykker sammen mellem omgang 6 og 7 på toppen og begge maskeled på omgang 12 på bunden.

STOR SVAMP

TOP

Garn: Brun

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: 1 fm i hver maske (18)

5. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

6. omgang: *11 fm, 1 udtag* x 6 (26)

7.-9.omgang: 1 fm i hver maske (18)

10. omgang: Arbejd i bagerste maskeled; 1 fm i hver maske (26)

Klip garnet og hæft af. 

BUND

Garn: Beige

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: Arbejd i bagerste maskeled; 1 fm i hver maske (18) 

5.-6. omgang: 1 fm i hver maske (18)

Klip et lille stykke pap og placer det i bunden.  

7. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (15)

8.-9. omgang: 1 fm i hver maske (15)

10. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (12)

11.-12. omgang: 1 fm i hver maske (12)

13. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (9)

14. omgang: 1 fm i hver maske (9)

15. omgang: Arbejd i forreste maskeled; Lav 1 lm, 2 stgm i næste maske, *3 stgm i samme maske* x 8. Saml omgange med en km.

MONTERING

Fyld top og bund og sy de to stykker sammen mellem omgang 9 og 10 på toppen og begge maskeled på omgang 15 på bunden.

bottom of page