top of page
PEACH.png

PEACH

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

STEM

Yarn: Brown

Chain 8 and start in the second loop from the hook. Crochet 7 sc. Fasten off.

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

 

Continue on the other side of the chain. You now have 8 loops to crochet the following: 1 hcd, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and leave a long tail. Sew the yarn down through the leaf. You can pull a little to adjust the appearance of the leaf.

 

PEACH

Yarn: Pink/peach

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

8. round: *6 sc, 1 inc* x 6 (48)

9.-14. round: 1 sc in each stitch (48) - 6 rounds

15. round: *6 sc, 1 dec* x 6 (42)

16. round: 1 sc in each stitch (42)

17. round: *5 sc, 1 dec* x 6 (36)

18. round: 1 sc in each stitch (36)

19. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (30)

20. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (24) - start stuffing

21. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (18)

22. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (12)

23. round: *1 sc, 1 dec* x 3 (8)

24. round: 1 sc in each stitch (8)

 

Sew the bottom together so that it closes and cut the yarn, but leave extra long string for assembling.

 

ASSEMBLING

No peaches are alike, so you can either insert the needle so that it comes out 2-3 rows further up or just continue from where you are; You need to then sew through both leaf and stem - and then down through your entire peach. Tighten so that the yarn makes an indentation in your peach and your stem and your leaf are pulled into place. Do the same again so that it is sewn completely in place.

PEACH.png

FERSKEN

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Indtag

 • Udtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halv stangmaske

Stangmaske

Hækl to masker sammen

Hækl to masker i samme maske

Gentag sekvensen mellem **

STILK

Garn: Brun

Slå 8 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl 7 fastmasker. Hæft af.

 

BLAD

Garn: Grøn

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl følgende:

1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 hstgm, 3 hstgm. Fortsæt nu på den anden side af luftmaske-rækken. Du skal nu hækle de 8 masker tilbage: 1 hstgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og efterlad garn nok til at sy ned gennem bladet. Du kan trække lidt for at justere bladets udseende. 

 

FERSKEN

Garn: Pink/fersken

 

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* x 6 (48)

9.-14. omgang: 1 fm i hver maske (48) - 6 omgange

15. omgang: *6 fm, 1 indtag* x 6 (42)

16. omgang: 1 fm i hver maske (42)

17. omgang: *5 fm, 1 indtag* x 6 (36)

18. omgang: 1 fm i hver maske (36)

19. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (30)

20. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (24) - begynd fyldning

21. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (18)

22. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 6 (12)

23. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 3 (8)

24. omgang: 1 fm i hver maske (8)

 

Sy bunden sammen, så den lukkes. Klip garnet og efterlad ekstra lang snor til montering.

 

MONTERING

Der findes ikke to ens ferskner, så du kan enten stikke nålen igennem, så den kommer ud 2-3 rækker længere oppe eller fortsætte fra hvor du er. Du skal nu sy igennem både blad og stilk - og derefter ned gennem hele din fersken. Træk til, så garnet laver en "kløft" i din fersken og din stilk og dit blad trækkes på plads. Gør samme øvelse igen, således det syes helt på plads.

bottom of page