top of page
Peas - header.jpg

PATTERN

PEAS

TOOLS  &  MATERIALS

Hook size 2.00 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing

 

PEAS

Yarn: Light green

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.-5.round: 1 sc in each stitch (12) - 3 rounds

Cut the yarn and leave a long string. Sew all the way around through the front loop and pull tight. Make three or four.

 

PEA POD - for 3 or (4) peas

Yarn: Green

Chain 16 (21) start in the second loop from the hook

1.row: 2 sc, 11 hdc (16 sc), 2 sc (15 (20))

Chain 1 and turn.

Repeat till you have 8 rows. Fold the work in half and sew both ends together to form a small "boat".

 

LEAF

Yarn: Green

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: Chain 5 and start in the second loop from the hook: 1 ss, 1 sc, 1 sc, 1 hdc, 1 ss in the next two loops on the magic ring. Repeat this two more times.

Cut the yarn and sew the leaf to one end of the pea pod.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

ÆRTER

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål: 2.00 mm · Saks og nål​ ·8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld

ÆRTER

Garn: Lys grøn

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.-5.omgang: 1 fm i hver maske (12) - 3 omgange

Klip garnet og efterlad en lang snor. Sy hele vejen rundt gennem det forreste maskeled og træk til. Lav tre eller fire.

 

ÆRTEBÆLG - til 3 eller (4) ærter

Garn: Grøn

Slå 16 (21) lm op og start i den 2. maske fra nålen

1.række: 2 fm, 11 hstgm (16 hstgm), 2 fm (15 (20))

Lav 1 lm og vend

Gentag til du har 8 rækker i alt, klip garnet og hæft af. Fold arbejdet på midten og sy begge ender sammen så der dannes en lille "båd". 

BLAD

Garn: Grøn

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring(6)

2.omgang: Slå 5 lm op og start i 2. maske fra nålen: 1 km, 1 fm, 1 fm, 1 hstgm, 1 km i de næste to masker på den magiske ring. Gentag dette to gange mere. 

Klip garnet og sy bladet fast i den ene ende af ærtebælgen. 

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page