top of page
PINEAPPLE.png

PINEAPPLE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Tr

 • Ps

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Triple crochet

Puff stitch

Increase

Decrease

Repeat the sequence

PINEAPPLE

Yarn: Yellow

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: 1 sc in each stitch (30)

7. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

8. round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

9. round: *1 ps, 3 sc* x 10, 1 ps, 1 sc (42)

10. round: 2 sc, *1 ps, 3 sc* x 10 (42)

Repeat rounds 9 and 10 alternately until you have a total of 13 rounds.

22. round: *5 sc, 1 dec* (36)

23. round: *2 sc, 1 ps, 2 sc, 1 ps, 3 sc, 1 ps* x 3, 3 sc, 1 ps, 2 sc

24. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (30) - start filling

25. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (24)

26. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (18)

27. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (20)

 

Sew the last part together and fasten off.

 

SMALL LEAF

Yarn: Green

 

Chain 17 and start in the 2. loop from the hook:

2 sc, 5 tr, 4 dc, 3 hdc, 1 sc, 3 sc in the same stitch. You now have to continue on the other side of the chain: 1 sc , 3 hdc, 4 dc, 5 tr, 2 sc.

Cut the yarn and fasten off. Make 3 pcs. 

 

BIG LEAF

Yarn: Green

 

Chain 23 and start in the 2. loop from the hook:

2 sc, 7 tr, 5 dc, 4 hdc, 3 sc, 3 sc in the same stitch. You now have to continue on the other side of the chain: 3 sc, 4 hdc, 5 cd, 7 tr, 1 sc.

Cut. the yarn and fasten off. 

ASSEMBLING

You must now gather your pineapple. Start with the leaves: Sew 1 large, 1 small and 1 large together. Place the two remaining small leaves around and sew together. In order for the leaf to have a little height when it is sewn onto the finished pineapple, you can sew up a little of the leaf to provide support.

 

Then attach your "leaf cluster" to the pineapple itself.

PINEAPPLE.png

ANANAS

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Dstgm

 • Bm

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Boblemaske

To masker i samme maske

To masker hækles sammen

Gentag sekvensen mellem **

ANANAS

Garn: Gul

1. omgang: 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *1 fm i hver maske* (30)

7. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

8. omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

9. omgang: *1 bm, 3 fm* x 10, 1 bm, 1 fm (42)

10. omgang: 2 fm, *1 bm, 3 fm* x 10 (42)

Gentag skiftevis omgang 9. og 10. til du har i alt 13 omgange.

22. omgang: *5 fm, 1 indtag* (36)

23. omgang: *2 fm, 1 bm, 2 fm, 1 bm, 3 fm, 1 bm* x 3, 3 fm, 1 bm, 2 fm

24. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (30) - begynd fyldning

25. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (24)

26. omgang: *2 fm, 1 indtag* x 6 (18)

27. omgang: *1 fm, 1 indtag* (20)

 

Sy sammen den sidste del sammen og hæft af.

 

LILLE BLAD

Garn: Grøn

 

Slå 17 lm op og start i 2. maske fra nålen:

2 fm, 5 dstgm, 4 stgm, 3 hstgm, 1 fm, 3 fm i samme maske. Du skal nu fortsætte på den anden side af lm-rækken: 2 fm, 3 hstgm, 4 stgm, 5 dstgm, 1 fm.

Klip garnet og hæft af. Lav 3 stk. 

 

STORT BLAD

Garn: Grøn

 

Slå 23 lm op og start i 2. maske fra nålen:

2 fm, 7 dstgm, 5 stgm, 4 hstgm, 3 fm, 3 fm i samme maske. Du skal nu fortsætte på den anden side af lm-rækken: 3 fm, 4 hstgm, 5 stgm, 7 dstgm, 1 fm.

Klip garnet og hæft af. Lav 2 stk. 

ASSEMBLING

Du skal nu samle din ananas. Begynd med bladene: Sy 1 stort, 1 lille og 1 stort sammen. Fordel dernæst de to resterende små blade rundt om og sy sammen. For at bladet skal have lidt højde, når det er syet fast på den færdige ananas, kan du sy lidt op af bladet og at give støtte.

 

Fastgør herefter din "bladklynge" på selve ananasen.

bottom of page