top of page
Plum - header.jpg

PATTERN

PLUM

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.50 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing

 

STEM

Yarn: Brown

Chain 8 and start in the second loop from the hook. Crochet 7 sc. Fasten off.

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

 

Continue on the other side of the chain. You now have 8 loops to crochet the following: 1 hcd, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and leave a long tail. Sew the yarn down through the leaf. You can pull a little to adjust the appearance of the leaf.

 

PLUM

Yarn: Blue/purple

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: 1 sc in each stitch (30)

7. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

8.-15. round: 1 sc in each stitch (36) - 8 rounds

16. round: *4 sc, 1 dec* (30)

17. round: 1 sc in each stitch (30)

18. round: *3 sc, 1 dec* (24) - start filling

19. round: *2 sc, 1 dec* (18)

20. round: *1 sc, 1 dec* (12)

21. round: *1 dec* x 6 (6)

 

Sew the bottom together so that it closes - cut the yarn and leave a long string for assembling.

 

ASSEMBLING

You need to sew through both leaf and stem - and then down through your entire plum. Tighten so that the yarn makes a "indenture" in the plum - and your stem and leaf are pulled into place. Do the same again so that it is sewn completely in place.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

BLOMME

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.50 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld

STILK

Garn: Brun

Slå 8 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl 7 fastmasker. Hæft af.

 

BLAD

Garn: Grøn

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen. Hækl følgende:

1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 hstgm, 3 hstgm. Fortsæt nu på den anden side af luftmaske-rækken. Du skal nu hækle de 8 masker tilbage: 1 hstgm, 2 stgm, 2 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og efterlad garn nok til at sy ned gennem bladet. Du kan trække lidt for at justere bladets udseende. 

 

BLOMME

Garn: Blå/lilla

1. omgang: 6 fm i magisk ring

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.omgang: 1 fm i hver maske (30)

7.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

8.-15.omgang: 1 fm i hver maske (36) - 8 omgange

16.omgang: *4 fm, 1 indtag* (30)

17.omgang: 1 fm i hver maske (30)

18.omgang: *3 fm, 1 indtag* (24) - begynd fyldning

19.omgang: *2 fm, 1 indtag* (18)

20.omgang: *1 fm, 1 indtag* (12)

21.omgang: *1 indtag* x 6 (6)

 

Sy bunden sammen, så den lukkes - klip og efterlad lang snor til montering.

 

MONTERING

Du skal ny sy igennem både blad og stilk - og derefter ned gennem hele din blomme. Træk til, så garnet laver en "kløft" i blommen - og din stilk og dit blad trækkes på plads. Gør samme øvelse igen, således det syes helt på plads.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page