top of page
22.png

VALENTINES CAKE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.00 and 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Piece of cardboard and glue

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Tr

 • Cs

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Treble

Crab stitch

Increase

Decrease

Repeat the sequence

CAKE BOTTOM

Hook 2.50 mm - yarn: Brown

1. round: Start with 12 dc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (24)

3. round: *1 dc, 1 inc* (36)

4. round: *2 hdc, 1 inc* (48)

5. round: Crab stitch all the way around.

Cut the yarn and fasten off.

 

TOP

Hook 2.50 mm - yarn: Any color you'd like

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* (42)

8. round: *6 sc, 1 inc* (48)

9-17. round: 1 sc in each stitch (48) - 9 rounds

Cut the yarn, but leave a long tail.

 

"WHIPPED CREAM"

Hook 2.50 mm - yarn: White

Chain 30, and start in the third loop from the hook:

1. row: 2 hdc in each stitch (56)

2. row: 2 hdc in each stitch (112)

Fasten off all ends. Cut a piece of the same yarn and sew it through the chains. Pull tight from both ends, so that it ripples. Tie it, and cut of one end. The other you will use for assembling.

CHERRY

Hook 2.00 mm - yarn: Pink'red'ish

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *5 sc, 1 inc* x 3 (21)

5.-7. round: *1 sc in each stitch* (21) - 3 rounds

8. round: *5 sc, 1 dec* x 3 (18)

9. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (12) - start filling

10. round: *1 dec* x 6 (6)

Sew the last stitches together and sew off. Chain 15, and make 1 ss in each stitch. This is the stem. Sew it on to the cherry through the top.

 

HEART

Hook 2.00 mm - yarn: Light pink

Make a magic ring. Chain 3 - Into the magic ring, make 3 tr, 4 dc, 1 tr, 4 dc, 3 tr. Ch 2, and finish with a ss into the magic ring. Pull the ring tight, and fasten off all ends.

 

ASSEMBLING

Cut a round piece of cardboard, and glue it to the wrong side of the cake bottom.

Sew the "whipped cream" on to the cake top, and add the cherry in the middel. You can add the heart if you want. Make the white decoration by crocheting slip stitches between round 16 and 17 on the cake top.

 

Fill the cake top and sew it together with the bottom so that the crab stitch is still showing.

 

You can add sprinkles if you wish.

22.png

VALENTINES KAGE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.00 og 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Lim og tykt pap

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Dstgm

 • Kb

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Kædemakse

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Krabbemaske

Hækl to masker i samme maske

Hækl to masker sammen

Gentag sekvensen mellem **

KAGEBUND

Nål 2.50 mm - garn: Brun

1. omgang: Start med 12 stgm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (24)

3. omgang: *1 stgm, 1 udtag* (36)

4. omgang: *2 hstgm, 1 udtag* (48)

Omg. 5: Krabbemasker hele vejen rundt i kanten

Klip garnet og hæft ende.

 

TOP

Nål 2.50 mm - garn: Valgfri farve

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* (42)

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* (48)

9-17. omgang: 1 fm i hver maske (48) - 9 omgange

Klip garnet, og efterlad lang snor.

 

"FLØDESKUM"

Nål 2.50 mm - garn: Hvid

Slå 30 lm op og start i 3. maske fra nålen:

1. række: 2 hstgm i hver maske (56)

2. række: 2 hstgm i hver maske (112)

Hæft alle enderne. Klip et stykke garn og sy det igennem maskerne fra din lm-række. Træk fra begge ender, så det kruser. Bind de to ender sammen, og klip den af den ene ende. Den anden skal du bruge til at sy "flødeskummen" på kagen.

KIRSEBÆR

Nål 2.00 mm - garn: Rød'pink'ish

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *5 fm, 1 udtag* x 3 (21)

5.-7.omgang: *1 fm i hver maske* (21) - 3 omgange 

8.omgang: *5 fm, 1 indtag* x 3 (18)

9.omgang: *1 fm, 1 indtag* x 6 (12) - start fyldning

10.omgang: *1 indtag* x 6 (6)

Sy de sidste masker sammen og hæft af. Slå 15 lm op og lav 1 km i hver maske. Dette er din kirsebærstængel. Sy denne på kirsebæret gennem toppen.

 

HJERTE

Nål 2.00 mm - garn: Lyserød

Slå en magisk ring op. Lav 3 lm - i ringen hækler du: 3 dstgm, 4 stgm, 1 dstgm, 4 stgm, 3 dstgm. Lav 2 lm, og afslut med en km i den magiske ring. Træk ringen til, og hæft alle ender.

 

MONTERING

Klip et rundt stykke pap, og lim det fast på vrangsiden af kagebunden. Sy "flødeskummet" på kagetoppen, og tilføj kirsebær i midten. Du kan tilføje hjertet hvis du ønsker. Lav den hvide dekoration ved at hækle kædemasker mellem omgang 16 og 17 på kagetoppen.

 

Fyld kagetoppen og sy den sammen med bunden, så krabbemaskerne stadig vises. Du kan tilføje krymmel, hvis du ønsker det.

bottom of page