top of page
1.png

SAUSAGE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size: 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • Teddy bear stuffing

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Repeat the sequence

SAUSAGE

Yarn: Red

Chain 23 and start in the second loop from the hook. Turn every row by chaining 1:

1-9. row: 2 sc, 18 hdc, 2 sc (22)

 

Cut the yarn, leaving very long string for assembling.

 

Fold the work on the longest side and sew through both sides - so you have a kind of tube.

 

Cut two pieces of yarn of about 6-8 centimeters. Tie the yarn around the tube at each point were you shift from single crochet to half double crochets. When you have tied the first end, you fill in a little stuffing. Tie of the other end. Pull very tight and tie several knots, to make sure they do not come loose.

1.png

PØLSE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • Bamsefyld

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Gentag sekvensen mellem **

PØLSE

Garn: Rødbrun

Slå 23 lm op og start i 2. maske fra nålen. Vend hver række med 1 lm:

1-9. række: 2 fm, 18 hstgm, 2 fm (22)

 

Klip garnet og efterlad lang snor til montering.

Fold arbejdet på den længste side og sy igennem begge sider - så du har en slags rør.

 

Klip to stykker garn på ca. 6-8 centimeter. Bind garnet omkring røret på hvert punkt, hvor du skiftede fra fastmasker til halve stangmasker. Når du har bundet den første ende, fylder du en smule bamsefyld i. Bind nu den anden ende. Husk at binde knuderne meget stramt, og bind gerne flere knuder, så du sikrer at de ikke løsner sig.

bottom of page