top of page
24.png

VALENTINES POPSICLE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.50 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Popsicle stick

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Increase

Decrease

Repeat the sequence

You can choose any color combination you'd like for this work - and make all kinds af decorations.

POPSICLE

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.-8. round: 1 sc in each stitch (30) - 3 rounds

Make two. Cut the yarn and fasten of on one, but not the other. These will become the arches of the heart. Continue by crocheting the two together, making 1 sc in each stitch around them both (60). This was round 9. Continue: 

10. round: 1 sc in each stitch (60)

11. round: *8 sc, 1 dec* x 6 (54)

12. round: 1 sc in each stitch (54)

13. round: *7 sc, 1 dec* x 6 (48)

14. round: 1 sc in each stitch (48)

15. round: *6 sc, 1 dec* x 6 (42)

16. round: 1 sc in each stitch (42)

17. round: *5 sc, 1 dec* x 6 (36)

18. round: 1 sc in each stitch (36)

19. round: *4 sc, 1 dec* x 6 (30)

20. round: 1 sc in each stitch (30)

21. round: *3 sc, 1 dec* x 6 (24)

22. round: 1 sc in each stitch (24)

23. round: *2 sc, 1 dec* x 6 (18) - start filling and place the popsicle stick

24. round: 1 sc in each stitch (18)

25. round: *1 sc, 1 dec* x 6 (12)

26. round: 1 sc in each stitch (12)

Sew the last part tight to the stick.

CHOCOLATE

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: *1 inc* x 6 (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.-11. round: 1 sc in each stitch (30) - 6 rounds

12. round: You must now make the chocolate dripples. When you have to make a "drip", chain and follow the sequence in () back, starting in 2nd stitch from hook. All sequences end with a slip stitch in the stitch from where you started:

3 sc, (chain 4, 3 sc) 3 sc, (chain 6, 5 sc), 2 sc, (chain 3, 2 sc), 5 sc, (chain 6, 5 sc), 3 sc, (chain 4, 3 sc), 7 sc, (chain 5, 4 sc), 2 sc, (chain 3, 2 sc), 4 sc, 1 ss.

"WHIPPED CREAM"

Chain 17, and start in the third loop from the hook:

1. row: 2 hdc in each stitch (30)

2. row: 2 hdc in each stitch (60)

Fasten off all ends. Cut a piece of the same yarn and sew it through the chains. Pull tight from both ends, so that it ripples. Tie it, and cut of one end. The other you will use for assembling.

BON BON

1. round: Start with 4 sc in magic ring (4)

2. round: *1 inc* x 4 (8)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 4 (12)

4.-5. round: 1 sc in each stitch (12) - start filling

6. round: *1 sc, 1 dec* x 4 (8)

Sew the rest together.

ASSEMBLING

Sew or glue the chocolate to the ice cream, the whipped cream on top and finally the candy on top of the whipped cream. Sew on sprinkles. I used several colors: Purple, blue, yellow, orange and green.

24.png

VALENTINES ISPIND

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Ispind

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Kædemaske

Fastmaske

Halvstangmaske

Hækl to masker i samme maske

Hækl to masker sammen

Gentag sekvensen mellem **

Du kan vælge hvilken som helst farvekombination, du ønsker - og lave alle slags dekorationer.

 

ISPIND

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.-8. omgang: 1 fm i hver maske (30) - 3 omgange

Lav to. Klip garnet og hæft af på den ene, men ikke den anden. Disse vil blive hjertets buer. Fortsæt med at hækle de to sammen, og lav 1 fm i hver maske rundt om dem begge (60). Dette var omgang 9. Fortsæt:

10. omgang: 1 fm i hver maske (60)

11. omgang: *8 fm, 1 indtag* x 6 (54)

12. omgang: 1 fm i hver maske (54)

13. omgang: *7 fm, 1 indtag* x 6 (48)

14. omgang: 1 fm i hver maske (48)

15. omgang: *6 fm, 1 indtag* x 6 (42)

16. omgang: 1 fm i hver maske (42)

17. omgang: *5 fm, 1 indtag* x 6 (36)

18. omgang: 1 fm i hver maske (36)

19. omgang: *4 fm, 1 indtag* x 6 (30)

20. omgang: 1 fm i hver maske (30)

21. omgang: *3 fm, 1 indtag* x 6 (24)

22. omgang: 1 fm i hver maske (24)

23. omgang: *2 sc, 1 dec* x 6 (18) - fyld arbejdet og placer ispinden

24. omgang: 1 fm i hver maske (18)

25. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 6 (12)

26. omgang: 1 fm i hver maske (12)

Sy den sidste del sammen tæt om ispinden. 

CHOCOLADE

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.-11. omgang: 1 fm i hver maske (30) - 6 omgange

12. omgang: Du skal nu lave chokoladedryppene. Når du skal lave et "dryp", slå du x-antal lm op og følger rækkefølgen i (), med start i 2. maske fra nålen. Alle sekvenser slutter med en km i masken, hvorfra du startede:

3 fm, (4 lm, 3 fm), 3 fm, (6 lm, 5 fm), 2 fm, (3 lm, 2 fm), 5 fm, (6 lm, 5 fm), 3 fm, (4 lm, 3 fm), 7 fm, (5 lm, 4 fm), 2 fm, (3 lm, 2 fm), 4 fm, 1 km.

Klip garnet og efterlad lang snor til montering. 

"FLØDESKUM"

Slå 17 lm op, og start i 3. maske fra nålen:

1. række: 2 hstgm i hver maske (30)

2. række: 2 hstgm i hver maske (60)

Hæft alle ender. Klip et stykke af det samme garn og sy det igennem din første række af lm. Træk stramt fra begge ender, så det kruser. Bind en knude, og klip den af den ene ende - den anden skal du bruge til montering.

BON BON

1. omgang: Start med 4 fm i magisk ring (4)

2. omgang: *1 udtag* x 4 (8)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 4 (12)

4.-5. omgang: 1 fm i hver maske(12) - fyld arbejdet

6. omgang: *1 fm, 1 indtag* x 4 (8)

Sy den sidste del sammen gennem det yderste maskeled hele vejen rundt. 

MONTERING

Sy eller lim chokoladen på isen, flødeskummet ovenpå og til sidst slikket ovenpå flødeskummet. Sy krymmel på. Jeg bruger flere farver: Lilla, blå, gul, orange og grøn.

bottom of page