top of page
36.png

CHRISTMAS CAKE

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.00 and 2.5 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Teddy bear stuffing

 • Piece of cardboard and glue

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • Tr

 • Cs

 • Picot

 • Inc

 • Dec

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Triple crochet

Crab stitch

Picot stitch

Increase

Decrease

Repeat the sequence

CAKE BOTTOM

Hook 2.50 mm - yarn: Beige

1. round: Start with 12 dc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (24)

3. round: *1 dc, 1 inc* (36)

4. round: *2 hdc, 1 inc* (48)

5. round: Crab stitch all the way around.

Cut the yarn and fasten off.

 

TOP

Hook 2.50 mm - yarn: Brown

1. round: Start with 6 sc in magic ring

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* (36)

7. round: *5 sc, 1 inc* (42)

8. round: *6 sc, 1 inc* (48)

9-17. round: 1 sc in each stitch (48) - 9 rounds

Cut the yarn, but leave long string for assembling.

LEAF

Hook 2.50 mm - yarn: Green

Chain 9 and start in the second loop from the hook by crocheting the following:

2 sc in the same stitch, 1 hdc, 1 dc, 1 tr, 1 dc, 1 dc, 1 hdc, (1 sc, 1 ss, 1 sc) in the same stitch. Continue on the opposit side of the chain: 1 hdc, 1 dc, 1 dc, 1 tr, 1 dc, 1 hdc, 1 sc. Join the round.

 

Chain one and continue: 1 ss, 1 ss, 1 picot, ss in the next 3 stitches, 1 picot, 1 ss, 1 picot, 1 ss, 1 ss, 1 picot, 3 ss, 1 picot, ss til the end and join with a ss.

 

Cut the yarn and fasten off. Make one or two.

BERRIES

Hook 2.00 mm - yarn: Red

1. round: 4 sc in magic ring

2. round: *1 sc, 1 inc* x 2 (6)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 3 (9)

4. round: *1 sc in each stitch* (9)

5. round: *1 sc, 1 dec* x 3 (6)

Cut the yarn and leave a long tail for assembling. Make two or three.

 

WHITE DETAIL

Hook 2.50 mm - yarn: White

1. round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2. round: 1 inc in each stitch (12)

3. round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4. round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5. round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6. round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7. round: *Chain 3, skip a stitch, ss* x 18

Cut the yarn and leave string to assembling.

ASSEMBLING

Cut a round piece of cardboard, and glue it to the wrong side of the cake bottom. Sew the white decoration on to the cake top, and add the leafs and berries. Fill the cake top and sew it together with the bottom so that the crab stitch is still showing.

36.png

JULEKAGE

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål: 2.00 og 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter)

 • Bamsefyld

 • Lim og tykt pap

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Km

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • Dstgm

 • Kb

 • Picot

 • Udtag

 • Indtag

 • **

Luftmaske

Kædemakse

Fastmaske

Halvstangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Krabbemaske

"Picot maske"

Hækl to masker i samme maske

Hækl to masker sammen

Gentag sekvensen mellem **

KAGEBUND

Nål 2.50 mm - garn: Beige

1. omgang: Start med 12 stgm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (24)

3. omgang: *1 stgm, 1 udtag* (36)

4. omgang: *2 hstgm, 1 udtag* (48)

Omg. 5: Krabbemasker hele vejen rundt i kanten

Klip garnet og hæft ende.

 

TOP

Nål 2.50 mm - garn: Brun

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring

2. omgang: 1 udtag i hver maske (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* (36)

7. omgang: *5 fm, 1 udtag* (42)

8. omgang: *6 fm, 1 udtag* (48)

9-17. omgang: 1 fm i hver maske (48) - 9 omgange

Klip garnet, og efterlad lang snor.

 

BLAD

Nål: 2.50 - garn: Grøn

Slå 9 lm op og start i 2. maske fra nålen ved at hækle følgende:

2 fm i samme maske, 1 hstgm, 1 stgm, 1 dstgm, 1 stgm, 1 stgm, 1 hstgm, (1 fm, 1 lm, 1 fm) i sidste maske. Fortsæt på den anden side: 1 hstgm, 1 stgm, 1 stgm, 1 dstgm, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm. Saml i første maske fra omgangen.

Lav 1 lm og fortsæt: 1 km, 1 km, 1 picot, 1 km, 1 km, 1 km, 1 picot, 1 km, 1 picot, 1 km, 1 km, 1 picot, 1 km, 1 km, 1 km, 1 picot, 1 km i hver maske til enden og saml omgangen.

 

Klip garnet og hæft ende. Lav et eller to.

 

BÆR

Nål 2.00 mm - garn: Rød

1. omgang: 4 fm i magisk ring

2 omgang: *1 fm, 1 udtag* x 2 (6)

3 omgang: *1 fm, 1 udtag* x 3 (9)

4 omgang: *1 fm i hver maske* (9)

5 omgang: *1 fm, 1 indtag* x 3 (6)

Klip garnet og efterlad snor til montering. Lav to eller tre. 

 

HVID DETALJE

Nål 2.50 mm - garn: Hvid

1. omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2. omgang: 1 udtag i hver maske (12)

3. omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4. omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5. omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6. omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7. omgang: *3 lm, spring en maske over, km* x 18

Klip garnet og efterlad snor til montering.

MONTERING

Klip et rundt stykke pap, og lim det fast på vrangsiden af kagebunden. Sy den hvide dekoration, blade og bær på kagetoppen. Fyld kagetoppen og sy den sammen med bunden, så krabbemaskerne stadig vises.

bottom of page