top of page
Jelly fish - header.jpg

PATTERN

JELLY FISH RATTLE

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.5 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing · Safety eyes 7.00 mm

Rattle ball and wooden ring 4.00 cm

 

BOTTOM

Yarn: Any color you wish

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4.round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5.round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

Cut the yarn and leave a long string for assembling.

 

TOP

Yarn: Any color you wish

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4.round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5.round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30)

6.round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7.round: 1 sc in each stitch (36)

8.round: *5 sc, 1 inc* x 6 (42)

9.-15.round: 1 sc in each stitch (42)

16.round: *5 sc, 1 dec* x 6 (36)

17.-20.round: 1 sc in each stitch (36)

21.round in the front loop: “1 ss, skip a stitch, 4 hdc in the same stitch, skip a stitch” x 9

Cut the yarn and fasten off. Place your safety eyes between round 14 and 15, with 7-8 stitches in between. Sew on the white details.

 

TENTACLES

Chain 21, and start in the 2. loop from the hook:

1.row: Make 2 sc in each stitch (40) chain 1 and turn

2.row: Make 2 sc in each stitch (80)

Cut the yarn and fasten off. I make three with just the first row and 3 with both rows. Finally I gather them in one end and sew them together.

 

ASSEMBLING

Fill the top and sew it together with the bottom. Sew through both loops on the bottom and between round 20 and 21 on the top.

 

You must now make the strap for the wooden ring. You can either make it with a Romanian Cord or as follows: Start with a long string, which you need to assembling! Chain 3, and start in the 2. loop from the 

hook. Crochet 1 sc in each stitch (2). Chain 1 and turn. Make 7 rows in total. Do not fasten off!

 

Fold it around the wooden ring and sew the two sides together. You now have two strings; The one from when you startet and the one from the end. Sew both strings through the top between round 1 and 2 on the top, and through to the bottom. Use the two strings to fasten the tentacles. Cut the yarn and fasten off.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

VANDMAND RANGLE

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld · Sikkerhedsøjne 7.00 mm

Raslekugle og træring 4.00 cm

BUND

Garn: Den farve du ønsker

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

Klip garnet og lad en lang snor stå til montering.

 

TOP

Garn: Den farve du ønsker

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30)

6.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7.omgang: 1 fm i hver maske (36)

8.omgang: *5 fm, 1 udtag* x 6 (42)

9.-15.omgang: 1 fm i hver maske (42)

16.omgang: *5 fm, 1 indtag* x 6 (36)

17.-20.omgang: 1 fm i hver maske (36)

21.omgang i forreste maske: “1 km, spring 1 maske over, 4 hstgm i samme maske, spring 1 maske over” x 9

Klip garnet og hæft af. Placer dine sikkerhedsøjne mellem runde 14 og 15, med 7-8 masker imellem. Sy de hvide detaljer på.

 

TENTAKLER

Slå 21 lm op, og start i 2. maske fra nålen

1.række: Lav 2 fm i hver maske (40) Lav 1 lm og vend

2.række: Lav 2 fm i hver maske (80)

Klip garnet og hæft af. Jeg laver tre med kun den første række og 3 med begge rækker. Til sidst samler jeg dem i den ene ende og syr dem sammen.

 

MONTERING

Fyld toppen og sy den sammen med bunden. Sy gennem begge løkker i bunden og mellem runde 20 og 21 på toppen.Du skal nu lave remmen til træringen. Du kan enten lave den med en romanian cord eller som følger: Start med en lang snor, som du skal bruge til montering! Lav 3 lm og start i 2. maske fra nålen. Hækl 1 fm i hver maske (2). Lav 1 og vend. Lav 7 rækker i alt. Hæft ikke af!

Fold den rundt om træringen og sy de to sider sammen. Du har nu to snore tilbage; Den fra da du startede og den fra slutningen. Sy begge snore igennem toppen mellem runde 1 og 2 på toppen, og igennem til bunden. Brug de to snore til at fastgøre tentaklerne. Klip garnet og hæft af.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page