top of page
Macaron - header.jpg

PATTERN

MACARONS

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.5 mm  · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Teddy bear stuffing

 

The work is crochet in rounds, joined with a ss and started by chaining one. The work consists of two parts: A top and a bottom shell, that are sewn together.

 

SHELL

1.round: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.round: *1 inc* x 6 (12)

3.round: *1 sc, 1 inc* x 6 (18)

4.round: *2 sc, 1 inc* x 6 (24)

5.round: *3 sc, 1 inc* x 6 (30) - if you wish to make it small skip the 6th round and go to round 7.

6.round: *4 sc, 1 inc* x 6 (36)

7.round: This round is a bit special as it is crocheted in the same stitches as the previous round. Crochet 1 dc in each stitch (30 in total) that covers the 6th round.

Change the yarn color for you filling:

8.round: Crochet 1 ss in each stitch using the back loop only.

 

Make two. Cut the yarn and fasten off all ends on one of the shells, and leave a long string of the filling color on the other.

 

Sew the two parts together through the front loop on both pieces, and fill it as you go. Do not fill it too much, as it will get an odd shape.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

DONUT

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Bamsefyld

Arbejdet hækles i omgange, samles med en km og startes med 1 lm. Arbejdet består af to dele: En top- og en bundskal, der er syet sammen.

SKAL

1.omgang: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omgang: *1 udtag* x 6 (12)

3.omgang: *1 fm, 1 udtag* x 6 (18)

4.omgang: *2 fm, 1 udtag* x 6 (24)

5.omgang: *3 fm, 1 udtag* x 6 (30) - hvis du ønsker at lave den mindre, så spring 6. runde over og gå til runde 7.

6.omgang: *4 fm, 1 udtag* x 6 (36)

7.omgang: Denne omgang hækles lidt specielt - du skal nu hækle i samme maske som du hæklede omgang 6 i, altså maskerne fra 5. omgang. Hækl 1 stgm i hver maske (30 i alt) således de dækker omgang 6. 

Skift garn til din ønskede fyld-farve:

8.omgang: Hækles i bagerste maskeled; 1 km i hver maske

 

Lav to. Klip garnet og hæft alle ender af på den ene af skallerne, og lad en lang snor af fyldfarven stå på den anden.

Sy de to dele sammen gennem det forreste maskeled på begge sider, og fyld arbejdet løbende. Fyld den ikke for meget, da den får en mærkelig form.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page