top of page
0914B8FE-9213-4506-A08A-B10BBCC500E1.jpg

MOTHERS DAY CARD

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold. Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

TOOLS: 

 • Hook size 2.00 mm

 • Scissors and needle

MATERIALS:

 • 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m)

 • Glue and A5 card

 • Light paper and string

ABBREVIATIONS - US TERMS

 • Ch

 • Ss

 • Sc

 • Hdc

 • Dc

 • **

Chain

Slip stitch

Single crochet

Half double crochet

Double crochet

Repeat the sequence

LEAFS

Yarn: Light or dark green

 

Chain 10 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 1 dc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

Continue on the other side of the chain and crochet the following: 1 hdc, 2 dc in the same stitch, 2 dc in the same stitch, 1 dc, 1 hdc, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

Cut the yarn and fasten off.

FLOWER - blue and yellow

Yarn: Yellow

1.rd: Start with 6 sc in magic ring (6)

Yarn: Blue

2.rd: Chain 4, and make 1 ss in the next stitch x 6.

Cut the yarn and fasten off.

FLOWER - light yellow and white

Yarn: Light yellow

1.rd: Start with 8 sc in magic ring (8)

Yarn: White

2.rd: *Make 1 ss, chain 8, and make 1 ss in the stitch you started in* x 8.

Cut the yarn and fasten off.

FLOWER - light and dark yellow

Yarn: Dark yellow

1.rd: Start with 6 sc in magic ring (6)

Yarn: Light yellow

2.rd: *Make 1 ss, chain 4, and make 3 ss starting in the 2. loop from the hook* x 6.

Cut the yarn and fasten off.

ASSEMBLING

Fold your paper like a cone: closed at the bottom and open at the top. Tie a small bow at the bottom. Fill it with your flowers and glue it all together on the card.

0914B8FE-9213-4506-A08A-B10BBCC500E1.jpg

MORS DAGS KORT

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges. Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

REDSKABER:

 • Hæklenål str. 2.50 mm

 • Saks og nål

MATERIALER:

 • 8/4 bomuldsgarn (50 g = ca. 160 meter)

 • A5 kort

 • Lim og bånd til at binde

FORKORTELSER:

 • Lm

 • Fm

 • Hstgm

 • Stgm

 • **

Luftmaske

Fastmaske

Halv-stangmaske

Stangmaske

Dobbelt stangmaske

Gentag sekvensen mellem **

BLADE

Garn: Lys eller mørk grøn

Slå 10 lm op og start i 2. maske fra nålen:

Hækle: 1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm i samme maske, 2 stgm i samme maske, 1 hstgm, 3 htgm i samme maske.

Fortsæt på den anden siden af lm-rækken: 1 hstgm, 2 stgm i samme maske, 2 stgm i samme maske, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

Klip garnet og hæft af.

BLOMST - blå og gul

Garn: Gul

1.omg: Start med 6 fm i magisk ring (6)

Garn: Blå

2.omg: Lav 4 lm, hækl 1 km i næste maske x 6.

Klip garnet og hæft af.

BLOMST - lys gul og hvid

Garn: Lys gul

1.omg: Start med 8 fm i magisk ring (8)

Garn: Hvid

2.omg: *Lav 1 km, slå 8 lm op, lav 1 km i den maske du startede i* x 8.

Klip garnet og hæft af.

BLOMST - lys og mørk gul

Garn: Mørk gul

1.omg: Start med 6 fm i magisk ring (6)

Garn: Lys gul

2.omg: *Lav 1 km, slå 4 lm op og hækl 3 km med start i 2. maske fra nålen* x 6.

Klip garnet og hæft af.

MONTERING

Fold dit papir som en kegle: lukket forneden og åbent foroven. Bind en lille sløjfe i bunden. Fyld den med dine blomster og lim det hele sammen på kortet.

bottom of page