top of page
Pacifier clip.jpg

PATTERN

PACIFIER CLIP

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.5 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Pacifier clip and button for decoration

 

PACIFIER CLIP

You can choose whatever color you wish.

Start with a long string, chain 7 and start in the 2. loop from the hook

1.-36.row: 1 sc in each stitch (6) Chain 1 and turn

37.row: 1 dec, 1 sc, chain 12, 1 sc, 1 dec (4)

Cut the yarn and fasten off the last end.

 

ASSEMBLING

In the end, where you began; Fold the first to rows around the pacificer clip. Sew it in place between row 2 and 3. Add the button for decoration - make sure to sew it EXTRA tight so it doesn't pose a choking hazard.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

SUTTESNOR

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Clips og knap til dekoration

SUTTESNOR

Du kan bruge lige den farve du ønsker

Start med lang snor - slå 7 lm op og start i 2. maske fra nålen

1.-36.række: 1 fm i hver maske (6) Lav 1 lm og vend arbejdet

37.række: 1 indtag, 1 fm, lav 12 lm, 1 fm, 1 indtag (4)

Klip garnet og hæft den sidste ende af. 

 

MONTERING

I den ende hvor du begyndte med lang snor: Fold de første to rækker omkring klipsen. Sy den på plads mellem række 2 og 3. Tilføj knappen for dekoration - sørg for at sy den EKSTRA godt fast, således den ikke udgør en kvælningsrisiko.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page