top of page
Sommer - header.jpg

PATTERN

SUMMER CARD

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.50 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Glue and A5 card

 

SUNFLOWER

Yarn: Brown

1.round: Start with 16 dc in magic ring (16)

Yarn: Yellow

2.round: *(1 hdc, 1 dc, chain 2 and crochet 1 sc in 2.loop from the hook, 1 dc, 1 hdc), 1 ss* x 8.

Cut the yarn and fasten off.

 

STEM

Yarn: Green

Chain 17 and start in the 2. loop from the loop

1.row: 1 ss in each stitch (16)

Cut the yarn and fasten off.

 

LEAF

Yarn: Green

Chain 6 and start in the second loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch.

Continue on the other side of the chain and crochet the following: 1 hcd, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

Cut the yarn and fasten off.

 

FLOWER POT

Yarn: Cream

Every row is turned with 1 chain. Chain 7 and start in the 2. loop from the hook

1.-2.row: 1 sc in each stitch (6)

3.row: 1 sc, 1 inc, 2 sc, 1 inc, 1 sc (8)

4.-8.row: 1 sc in each stitch (8)

Cut the yarn and leave string for assembling.

 

The top part:

Chain 12 and start in the 3. loop from the hook:

1.row: 1 hdc in each stitch (10)

Cut the yarn and fasten off all ends. Sew the top on the flower pot.

 

ASSEMBLING

Glue the stem to the card, then the flower and flower pot. I added a little Dymo label. This is my “go-to”, because my handwriting is terrible.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

SOMMERKORT

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.50 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Lim & A5 kort

SOLSIKKE

Garn: Brun

1.omgang: Start med 16 stgm i magisk ring (16)

Garn: Gul

2.omgang: *(1 hstgm, 1 stgm, 2 lm og hækl 1 fm i 2. maske fra nålen, 1 stgm, 1 hstgm), 1 km* x 8.

Klip garnet og hæft af.

 

STÆNGEL

Garn: Gøen

Slå 17 lm op og start i 2. maske fra nålen

1.række: 1 km i hver maske(16)

Klip garnet og hæft af.

 

BLAD

Garn: Grøn

Slå 6 lm op og start i 2. maske fra nålen

Hækl: 1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 3 hstgm i samme maske.

Fortsæt på den anden side af kæden og hækl følgende: 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

Klip garnet og hæft af.

 

POTTE

Garn: Creme

Hver række vendes med 1 lm. Slå 7 lm op og start i 2. maske fra nålen

1.-2.række: 1 fm i hver maske (6)

3.række: 1 fm, 1 udtag, 2 fm, 1 udtag, 1 fm (8)

4.-8.række: 1 fm i hver maske(8)

Klip garnet og efterlad snor til montering

 

Toppen:

Slå 12 lm op og start i 3. maske fra nålen:

1.række: 1 hstgm i hver maske (10)

Klip garnet og hæft alle ender. Sy toppen på potten.

 

MONTERING

Lim stilken på kortet, derefter blomsten og potten. Jeg tilføjede en lille Dymo-label. Dette er min "go-to", fordi min håndskrift er forfærdelig.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page