top of page
Sunflower - header.jpg

PATTERN

SUNFLOWER CARD

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 1.50 mm & 2.00 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Glue, A6 card, light paper & string

 

SUNFLOWER

Hook 1.50 mm · I use 8/4, which I split in 2 so that it consists of half a string.

Yarn: Brown

1.rd: Start with 6 sc in magic ring (6)

2.rd: *1 inc* x 6 (12)

Yarn: Yellow

3.rd: *1 ss, chain 2 and make 1 sc in the 2. loop from the hook* x 12

 

Cut the yarn, but leave string for assembling.

 

LEAF

Hook 2.50 mm

Yarn: Green

Chain 6 and start in the 2.loop from the hook.

Crochet: 1 ss, 1 ss, 1 sc, 1 hdc, 3 hdc in the same stitch. Continue on the other side of the chain and crochet the following: 1 hcd, 1 sc, 1 ss, 1 ss.

 

Cut the yarn and fasten off. Make as many as you wish.

 

ASSEMBLING

I made four flowers and three leafs. Cut a square of brown paper and fold in the sides so that it forms a bag. Glue the string on so that it forms a handle. Lastly you glue the flowers and leafs on, so that it looks like they are coming out of the bag.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

SOLSIKKEKORT

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 1.50 mm & 2.00 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Lim, A6 kort, tyndt papir & snor

SOLSSIKKE

Nål 1,50 mm · Jeg bruger 8/4, som jeg deler i 2, så den består af en halv snor.

 

Garn: Brun

1.omg: Start med 6 fm i magisk ring (6)

2.omg: *1 udtag* x 6 (12)

Garn: Gul

3.omg: *1 km, slå 2 lm op og hækl 1 fm i 2. maske fra nålen* x 12

 

Klip garnet, men efterlad snor til montering.

 

BLAD

Nål 2.50 mm

Garn: Grøn

Slå 6 lm op og start i 2. maske fra nålen

Hækl: 1 km, 1 km, 1 fm, 1 hstgm, 3 hstgm i samme maske. Fortsæt på den anden side af kæderækken med følgende: 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 km.

 

Klip garnet og hæft af. Lav så mange du ønsker.

 

MONTERING

Jeg lavede fire blomster og tre blade. Klip en firkant af brunt papir og fold siderne ind, så det danner en pose. Lim snoren på, så den danner et håndtag. Til sidst limer du blomster og blade på, så det ser ud som om de kommer ud af posen.

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page