top of page
Lavendr - header.jpg

PATTERN

LAVENDER CARD

TOOLS  &  MATERIALS 

Hook size 2.00 mm · Scissors and needle · 8/4 cotton yarn (weight/length: 50 g = approx 160 m) · Glue, A6 card & string

 

Yarn: Light or dark green

Chain 25 and start ind the 2. loop from the hook. Make 17 ss, change the color to light or dark purple and make 1 ss. Now continue as follows: (chain 2, 1 ss in the 2.loop from the hook), 1 ss in the next stitch on the foundation chain. This is one "petal".

Repeat this sequence for the rest of the remaining stitches. In the last stitch you make it 2 times.

 

Continue on the opposite side of the foundation chain. Make 5 more petals. Cut the yarn and fasten off.

 

Now make it in different variations. The process is the same, just make a longer stem, more leaves or both.

 

When you have enough for a bouquet of the desired size - I like to make 6-8 pieces - you tie them with a small piece of string. Glue your bouquet to the card.

 

Bomuldskys © copyright 2023 pattern is for private use only. The pattern may not be copied, shared or resold.

Commercial sales of products made according to the pattern must not take place.

OPSKRIFT

LAVENDELKORT

REDSKABER  &  MATERIALER

Hæklenål 2.5 mm · Saks og nål · 8/4 bomuldsgarn (vægt/længde: 50 g = ca. 160 meter) · Lim, A6 kort & snor

Garn: Lys eller mørk grøn

Slå 25 masker op og start i den 2. maske fra nålen: Lav 17 km og skift farve til mørk eller lys lilla. Lav 1 km. Fortsæt nu som følger: (Lav 2 lm, 1 km i 2. maske fra nålen), 1 km i næste maske på startkæden. Dette udgør 1 "blomsterblad".

Gentag denne sekvens resten af maskerækken ud. I sidste maske gentager du den to gange.

 

Du skal du fortsætte på modsatte side af kæderækken. Lav yderligere 5 blade. Klip garnet og hæft alle ender.

 

Du skal du lave dem i forskellige variationer. Processen er den samme, du skal blot lave en længere stængel, flere blomsterblade eller begge dele. 

Når du har alle de blomster du ønsker til de buket - jeg laver gerne 6-8 stk - binder du dem sammen med din snor. Lim dem fast til kortet og voila! 

 

Bomuldskys © copyright 2023 opskriften er kun til privat brug. Opskriften må ikke kopieres, deles eller videresælges.

Kommercielt salg af produkter lavet efter opskriften må ikke finde sted. 

bottom of page